Jak příhodný název zvláště v dnešní době. Když se kolem sebe podíváme pozorným pohledem, je velmi pravděpodobné, že uvidíme spousty osob, které jsou zmítané svými vlastními nekomfortními náladami. Osoby, které spíše než v přítomnosti, žijí buď v budoucnosti, ke které...