STAŇTE SE PARTNERY

Jste v souladu se smyslem a s hodnotami EC?

Dává vám smysl mít svoji vlastní vysokou školu?

Podporujete ve firmě rozvoj a růst svých zaměstnanců?

Co můžete získat?

Budete součástí propagace EC na konferencích, veletrzích, akcích, v publikacích, v online i offline marketingu a v prostorech EC.

Budete mít možnost účastnit se všech akcích pořádaných EC, jejichž účelem je networking a business development.

Budete mít pod kontrolou všechno, co vzniká (start-upy, podnikatelské záměry, nové projekty a směry). Budete mít možnost stát se jejich součástí a rozvíjet tak oblast svého podnikání.

EC zajišťuje propojování potřeb firmy a jejich uspokojení skrze realizační tým složený ze studentů, kteří pod vedením lektora s mentorem ve firmě spolupracují na projektech a činnostech.

Budete mít přehled o tom, kdo na EC studuje a EC vám bude aktivně doporučovat studenty profilově odpovídající vašim potřebám.

Tím, že budeme kooperovat s vaší firmou, uvidíme, kam a jakým způsobem směřujete, a díky tomu vám můžeme dodávat návrhy na to, co by vám a vašim lidem pomohlo a toto promítat do vzdělávání. Dále se sami můžete na EC obracet s požadavky a potřebami, které budeme zohledňovat při konstruování obsahu i formy výuky tak, abychom kontinuálně naplňovaly vaše potřeby.

Budete mít neomezený přístup do znalostní banky, která se neustále aktualizuje a doplňuje ve všech oblastech naší odbornosti (záznamy z přednášek, z cvičení, výsledky výzkumů, přehledy odevzdaných úkolů, publikace, skripta, zpracované modulové a absolventské práce, podcasty atd.)

Můžete nechat vzdělávat svoje pracovníky buď ve studijním programu jako takovém, nebo je dovzdělávat v jeho jednotlivých částech samostatně. Můžeme u vás realizovat komplexní audit a podle výsledků doporučit vzdělávání a rozvoj, který bude odpovídat dlouhodobým potřebám vaší firmy.

Kontaktujte nás

Studijní referent

+420 605 206 641