Studium management & leadership

Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňujeme na essential college, spočívá v tom, že kombinujeme online vzdělávání a komunitní rozvoj s osobním setkáváním v tréninkové skupině a také individuální setkávání se studijním trenérem. Zastáváme názor, že učení se novému vede k výsledkům pouze, je-li ve více než dostatečném spojení s praxí. Smyslem našeho vzdělávání není učit se suchou teorii, která je odtržená od reálného světa. Naopak, zakládáme si na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu času a energie tak dáváme do reálné praxe, která jediná vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

EC LOGO essential college Excelentní management & leadership, MBA

2 roky, MBA, 6 povinných výukových modulů

Je toto studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Excelentní management & leadership, MBA

Jste majitel malé až střední firmy a jste zároveň v jejím vedení?

undraw meeting re i53h essential college Excelentní management & leadership, MBA

Vedete lidi v malé až střední firmě a je pro vás skutečně klíčové, aby měli výsledky?

undraw transfer money rywa essential college Excelentní management & leadership, MBA

Jste manažerem v korporátu a potřebujete, aby vaši lidé měli podnikatelské myšlení?

undraw business shop qw 5 t essential college Excelentní management & leadership, MBA

Skutečně považujete za důležité být vysoce kompetentním manažerem a leaderem?

Máte silnou touhu po osobnostním a profesním rozvoji, chcete naplnit vize a cíle společnosti i vaše? Toužíte dosáhnout skrze vzdělávání a sebepoznávání opravdového leadershipu a stát se skutečnou vůdčí osobností týmu? Chcete poznat, posílit a rozvíjet svoji osobnost a stát se tím nejlepším manažerem a leaderem?

Věříme, že učení se praxí přináší reálné výsledky. A takto to u nás funguje; tréninkem a vystupováním z komfortní zóny si budete zvyšovat kompetence a dosahovat mnohem lepších výsledků. S individuální péči dosáhnete lepšímu porozumění pracovníkům, budete s nimi vytvářet inspirující a motivující prostředí a budete hravě zvládat nepříjemné konfliktní situace. Nastavíte, oživíte a rozpohybujete systém organizování včetně procesů. Mnohem významněji a skutečně účinně připojíte lidi k jejim zopovědnostem, aby všichni dosahovali opravdu žádoucích výsledků, a to konzistentně. Naučíte se místo přemlouvání a lákání uchazečů o práci autenticky přitahovat opravdové talenty. Budete nastavovat principy leadershipu, aby organizace fungovala s vaší menší účastí a minimálním operativním zapojením. Také pomocí leadershipu zajistíte mnohem příznivější firemní klima a atmosféru, která bude lidi skutečně bavit.

Přehled programu

Aby bylo pro vás studium MBA maximálně efektivní, je nutné, abyste měli svůj tým, ve kterém budete v průběhu studia praktikovat a aplikovat poznatky z výuky. Smyslem tohoto studijního programu není učit se suchou teorii, která je odtržena od reálného světa. Naopak, studium MBA si zakládá na minimálním množství probírané teorie tak, abyste většinu svého času a energie vkládali do ryzí praxe a reálného fungování v organizaci. To jediné vám přinese skutečné výsledky a pokrok, které se promítnou do vašeho profesního i osobního života.

bba_sekce

Teorie jen v nezbytném rozsahu.

Maximum praxe pod dohledem lektora.

Individuální přístup od studijního trenéra po celou dobu studia, tréninků i praxe samotné.

Interaktivní výcvik naprosto všech klíčových kompetencí vedoucího.

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání formou diagnostického online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj tak, aby přinesl optimální výsledky.

02

Před zahájením studia vás čeká úvodní setkání, které slouží k poznání studijního oddělení, studijního trenéra, lektora a celé studijní skupiny. Seznámíte se s celkovým průběhem studia a budete vpuštěni do e-learningu, který zajišťuje potřebnou teorii odkudkoliv a kdekoliv pro přípravu na výuku.

03

Fyzické setkání s lektorem na praktické výuce ve skupině probíhá jednou za měsíc, kde budete trénovat naučené znalosti a zlepšovat své kompetence.

04

Mezi skupinovými tréninkovými setkáními jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

05

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Sepsanou práci obhájíte, dále následuje rozhovor s vašimi lektory. Absolvujete-li, následuje promoce, a jako absolvent získáte diplom s profesním titulem MBA.

Moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. ANATOMIE KOMUNIKACE

Stručný obsah modulu

Naučíte se účinně mlčet a mluvíte tehdy, kdy to bude skutečně žádoucí a prospěšné.
Naučíte se pracovat se svými emocemi tak, abyste se je naučili rozpoznávat a z každé vždy vytěžili vše podstatné.
Budete zvládat uzdravovat mezilidské vztahy a vytvářet už jen takové ve kterých není toxicita.
Naučíte se pracovat se svým egem, aby vám sloužilo a nevládlo.
Budete umět komunikovat konstruktivně a nenásilně v jakékoliv sebevypjatější situaci.

Co si z modulu odnesete?

Hlavním výstupem je pochopit na jakých principech funguje člověk sám, aby si mohl všímat i toho, jak to mají lidé v jeho okolí. Celý modul je založený na velmi intenzivním trénování při skupinových setkáních, aby byl každý účastník na reálné praktikování maximálně připraven.

Detailní informace

Délka trvání: 4 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

2. POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V ŘÍZENÍ ORGANIZACE

Stručný obsah modulu

Naučíte se chápat roli manažera v kompletním rozsahu, umět ji používat a nastavit v organizaci jak statický, tak i dynamický systém řízení.
Naučíte se, jak lidé myslí v souvislosti se vztahem k zodpovědnosti, času a penězům a začnete toho naplno využívat jejich správným přijímáním, etablováním a rozvojem.
Poznáte, co to je, když vaše organizace či její část začne skutečně fungovat na nastavených, oživených a zdravých principech managementu.

Co si z modulu odnesete?

Svoboda a zodpovědnost jdou ruku v ruce a mohou fungovat jedině tehdy, jsou-li nastavena pravidla, která všichni znají, chápou jejich význam a rádi je dodržují. V tomto modulu nastavíte zodpovědnosti, kodifikujete výsledky, kterých mají lidé dosahovat a zapříčiníte, aby se tak skutečně stalo a vy jste se mohli v dalších částech studia vrhnout do budování svobodné firemní kultury.

Detailní informace

Délka trvání: 6 měsíců
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

3. STRATEGICKÉ LOVENÍ TALENTŮ

Stručný obsah modulu
Nudné inzeráty, nekvalitní uchazeči o práci a ztracené hodiny na pohovorech budou od teď už minulostí.
Budete schopni poznat osobnost jakéhokoliv člověka.
Budete umět zjistit, co očekávat od člověka dříve, než ho ve firmě angažujete a začnete mu platit.

Co si z modulu odnesete?

Modul Strategické lovení talentů se s modulem Pozitivní psychologie v řízení vzájemně prolínají a pro úspěšné zvládnutí tohoto modulu je klíčové kvalitní propraktikování předchozího modulu. Budete mít jasno, kdo je člověk, kterého hledáte v souvislosti s pracovní rolí, kterou chcete obsadit. Budete přesně cílit na místa, kde se vyskytuje a pochopíte, že přitahování talentů do organizace je hlavně o personálním marketingu a o tom, že to je obchodní vyjednávání v pravém slova smyslu. Dále budete umět sestavit precizní adaptační plán, aby etablování každého nového člověka probíhalo optimálně.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

4. VYJEDNÁVÁNÍ A OVLIVŇOVÁNÍ

Stručný obsah modulu

Poznáte, že vyjednávání je součástí jakékoliv mezilidské interakce, na jejímž konci má být dohoda.
Pochopíte, jak protistrana vnímá, cítí se a myslí na základě jejích reakcí a naučíte se s tím pracovat tak, abyste získali vždy přesně to, co potřebujete.
Přestanete argumentovat a začnete účinným způsobem ovlivňovat.
Rozpoznáte a ovládnete obranu proti každé manipulaci.

Co si z modulu odnesete?

Modul Anatomie komunikace se s modulem Vyjednávání a ovlivňování vzájemně prolínají a pro úspěšné zvládnutí tohoto modulu je klíčové kvalitní propraktikování předchozího modulu. Tyto moduly se smysluplně skládají do mozaiky jednotlivých metod vyjednávání, ovlivňování a přesvědčování, které si při tréninku vyzkoušíte, abyste si jej v praxi následně osvojili.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

5. INTERNÍ LEADERSHIP TRÉNINK

Stručný obsah modulu

Zaměříte se na rozvoj lidí a jejich vedení pomocí leadershipu.
Naučíte se a odpraktikujete koučovací techniky.
Začnete zažívat na vlastní kůži, jakou sílu a účinnost má používání principů leadershipu ve vaší organizaci.

Co si z modulu odnesete?

Stanete se skutečným leaderem, který na rozvoj organizaci dá úplně nový význam a rychlost. Postupně více a více budete vnímat rozvíjející se výsledky jak vás, tak vašich lidí, což vám uvolní ruce od přetížení operativou a vy se konečně budete moci soustředit na promyšlení taktiky a strategie.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

6. ŘÍZENÍ PROCESU ZMĚN

Stručný obsah modulu

Naučíte se provádět změny řádně, správně a včas.
Seznámíte se a odpraktikujete nejvýznamnější techniky pro systémové uchopení procesů změn.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem tohoto modulu bude alespoň jedna řádně a správně provedená změna, včetně toho, že lidé ve vaší organizaci budou pro následující změny otevřenější. Dále si také zažijete, co to znamená začít organizaci rozvíjet i v oblasti, kdy se organizace sama stane učící se z aktuálně probíhajících změn.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

DISERTAČNÍ PRÁCE

Stručný obsah modulu

Díváte se na modulové práce s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Neopisujete skripta nebo knihy, píšete svůj vlastní život.
Disertační práce končí vaším aktuálním pohledem na celý průběh studia, kým jste byli a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem bude popis vašeho života během studia. Díky disertační práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď. Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během studia zažili.

Detailní informace

Délka trvání: 2-3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: Disertační práce z praktikování v českém jazyce

EC LOGO essential college Excelentní management & leadership, MBA

2 roky, MBA, 6 povinných výukových modulů

Volitelné moduly

1. KURZ PODNIKÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Stručný obsah modulu

Kurz se zaměřuje na strategie získávání zákazníků, tvorbu obsahu, správu reklamních kampaní a analýzu dat. Naučíte se, jak využívat různé sociální platformy pro budování značky, získávání zákazníků a zvyšování prodeje. Program zahrnuje praktické ukázky, cvičení a studijní materiály, které umožňují získat konkrétní a aplikovatelné dovednosti v oblasti podnikání na sociálních sítích.

Co si z modulu odnesete?

Získáte cenné znalosti pro efektivní podnikání na sociálních sítích. Seznámíte se s nejnovějšími trendy a osvědčenými postupy v oblasti podnikání na sociálních sítích.

Detailní informace

Kurz “Podnikání na sociálních sítích” je vhodný jak pro začínající podnikatele, tak pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti sociálních sítí. Kurz je strukturovaný do přehledných lekcí a nabízí přístup k interaktivním materiálům a praktickým cvičením. Budete mít možnost učit se od odborníků v oboru a sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky.

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Excelentní management & leadership, MBA

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Excelentní management & leadership, MBA

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Excelentní management & leadership, MBA

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Excelentní management & leadership, MBA

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Excelentní management & leadership, MBA

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Excelentní management & leadership, MBA

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Excelentní management & leadership, MBA

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.