Bakalářské studium​

 MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ (BSBA)

Studium patří pod Fakultu praktického vzdělávání. Jedná se o prezenční studium. Délka studia jsou 4 roky (podle federálního zákona USA). Během studia se studenti seznámí se vším, co potřebují k tomu, aby mohli podnikat (aby mohli vlastnit nebo přebírat firmu, přebírat vedoucí pozici ve firmě, založit startup nebo založit firmu).

Vzdělávání probíhá online i offline v českém i anglickém jazyce. Zahrnuje teoretickou výuku, přípravu na praxi a reálnou účast studentů v podnikatelském prostředí. Postupně ubývá množství teorie ve prospěch sílící praxe: Studenti se ze skupinového rozdělení více individualizují a končí tím, že jsou již jen v praxi a v diskuzních rozvojových skupinách s mentory. V průběhu celého studia studenti zpracovávají dílčí úkoly a modulové práce. Studium je zakončené vypracováním závěrečné práce, ve které studenti představují a obhajují svůj vlastní podnikatelský projekt.

Absolventi získají titul BSBA (Bachelor of Science in Business Administration). Jedná se o anglosaský titul bakalářské úrovně. Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru, kde budou zvládat úroveň řízení a vedení.

Přijímací řízení

O studiu na EC nerozhodují výsledky testu studijních předpokladů. Chceme poznat vaši osobnost a předpoklady pro budoucí úspěšnou podnikatelskou praxi. Vstupní bránou k nám je vyplnění přihlášky, vypracování eseje na dané téma a komplexní poznání vaší osobnosti a kompetencí na osobním pohovoru. 

Přijímací řízení

Vypracování eseje

Osobní pohovor

Podmínky přijetí do bakalářského programu

1. ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

2. znalost anglického jazyka

3. splnění podmínek přijímacího řízení

4. úhrada školného

Školné a finanční pomoc

obsah zatím není k dispozici

Kontaktujte nás

Studijní referent

+420 605 206 641