Studium Psychologie obchodu a vyjednávání

Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňujeme na essential college, spočívá v tom, že kombinujeme online vzdělávání a komunitní rozvoj s osobním setkáváním v tréninkové skupině a také individuální setkávání se studijním trenérem. Zastáváme názor, že učení se novému vede k výsledkům pouze, je-li ve více než dostatečném spojení s praxí. Smyslem našeho vzdělávání není učit se suchou teorii, která je odtržená od reálného světa. Naopak, zakládáme si na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu času a energie tak dáváme do reálné praxe, která jediná vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

EC LOGO essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

1,5 rok, BBA, 6 povinných výukových modulů

Je toto studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Je vaše živobytí závislé na kompetentnosti umět prodat?

undraw meeting re i53h essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Vyjednáváte? Přesvědčujete? Ovlivňujete?

undraw transfer money rywa essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Jste v postavení OSVČ a chcete být opravdu ti, kterým jde prodej “jako po másle”?

undraw business shop qw 5 t essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Je vaše míra životní spokojenosti přímo spojená s tím, že se potřebujete umět prodat?

Celý život je o komunikaci, ovlivňování a vyjednávání, kdy každý chce dosáhnout svého, pokud se nejedná o rozhovor formou small talk. Chcete posílit svou osobnost a dokázat vystoupit z davu? Chcete se naučit překračovat hranice své komfortní zóny a vytěžit z toho maximum?

Živíte se prodejem, komunikací, vyjednáváním, ovlivňováním a chcete se stát mistrem ve vytváření prospěšných dohod a vztahů, dlouhodobě prosperovat? Nechybí vám odvaha klást si vysoké cíle, které vás posílí? Pokud je vaším cílem na sobě pracovat a rozvíjet se jak po pracovní, tak osobnostní stránce, pokračujte a podívejte se, co máme přímo pro vás.

Přehled programu

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí. Jen vědomé praktikování studijních poznatků do praxe povede k reálným výsledkům, které vás budou inspirovat k dalšímu vzdělávání a osobnostnímu rozvoji. Proto se zaměřujeme hlavně na praxi. Naším cílem je, aby se z obchodníků stávali mistři v prodeji a obchodní psychologii. Aby z každého obchodního případu vytěžili maximální potenciál a jejich klienti se za nimi rádi vraceli. A nejen to. Naším cílem je jít ještě dále. Aby se z každého absolventa stal mistr networkingu a uměl z klientů zcela přirozeně dělat své obchodní přátele.

bba_sekce

Teorie jen v nezbytném rozsahu.

Maximum praxe pod dohledem lektora.

Individuální přístup od studijního trenéra po celou dobu studia, tréninků i praxe samotné.

Interaktivní výcvik naprosto všech klíčových kompetencí obchodníka.

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání formou diagnostického online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj tak, aby přinesl optimální výsledky.

02

Před zahájením studia vás čeká úvodní setkání, které slouží k poznání studijního oddělení, studijního trenéra, lektora a celé studijní skupiny. Seznámíte se s celkovým průběhem studia a budete vpuštěni do e-learningu, který zajišťuje potřebnou teorii odkudkoliv a kdekoliv pro přípravu na výuku.

03

Fyzické setkání s lektorem na praktické výuce ve skupině probíhá jednou za měsíc, kde budete trénovat naučené znalosti a zlepšovat své kompetence.

04

Mezi skupinovými tréninkovými setkáními jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

05

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Sepsanou práci obhájíte, dále následuje rozhovor s vašimi lektory. Absolvujete-li, následuje promoce, a jako absolvent získáte diplom s profesním titulem BBA.

Povinné moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky.
Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu.
Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

Stručný obsah modulu

Poznáte, kým jste a začnete žít vědomý život.
Zcelíte si vlastní identitu.
Uvědomíte si, které role zastupujete a jak se v nich cítíte.
Budete se rozhodovat sami za sebe a poznáte své hodnoty.

Co si z modulu odnesete?

Odnesete si poznání sami sebe. To, kým jste a jak se cítíte. Nebudete žít život někoho jiného, ale ten váš. Budete vděční za to, kým jste a už si nebudete říkat, co si druzí o vás pomyslí. Přestanete se srovnávat. Naučíte se přijímat se takoví, jací skutečně jste. Naučíte se nesoudit, nebrat si věci osobně. Budete vědět, co od života chcete, kam směřujete a budete si umět užívat život v přítomnosti. Naučíte se také odpouštět; sobě i ostatním.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

2. UMĚNÍ KOMUNIKACE

Stručný obsah modulu

Navazujete na identitu, kdy už víte, kdo jste.
Naučíte se vést zdravou a konstruktivní komunikaci.
Poznáte zdravé a nezdravé vztahy a jak je upevňovat a ozdravovat.
Naučíte se komunikační techniky, abyste dokázali porozumět druhým.

Co si z modulu odnesete?

Jakmile budete mít zdravější a silnější vlastní identitu a budete vědět, kým jste, naučíte se, jak s druhými konstruktivně a nenásilně komunikovat. V komunikaci budete umět naslouchat druhému a poznávat ho bez předsudků a hodnocení. Díky komunikačním technikám budete oslovovat a pojmenovávat, jak se cítíte a co potřebujete v interakci s druhými. Postupně budete také schopni pomáhat druhým v tom, aby i oni sami komunikovali méně násilně.

Detailní informace

Délka trvání: 2 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

3. ZDRAVÉ VZTAHY

Stručný obsah modulu

Poznáte principy zdravých vztahů bez toxicity.
Naučíte se, jak funguje zdravý vztah a jak o něj pečovat.
Naučíte se odhalovat nezdravé typy chování; nejprve u sebe a následně i u ostatních.
Poznáte, jak žít spokojený život tím, že jste prospěšní ostatním.

Co si z modulu odnesete?

Pomocí principů konstruktivní a nenásilné komunikace a pravidel fungování zdravého vztahu budete mít nejen funkční vztahy, které prosperují a baví vás, ale budete i ve spojení sami se sebou skrze role, které vás naplňují a obohacují. Naučíte se u sebe i u druhých vnímat, kdy se nechovají v souladu se sebou samými, ale spíše kopírují naučené vzorce chování například od rodičů. Naučíte se to zdravě pojmenovat a odbavit to konstruktivně pomocí technik transakční analýzy.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

4. UMĚNÍ VYJEDNÁVAT A OVLIVŇOVAT

Stručný obsah modulu

Naučíte se jednat s kýmkoliv a získat vždy přesně to, co potřebujete.
Zvládnete typické argumentační výzvy.
Poznáte metody vyjednávání.
Ovládnete obranu proti manipulaci.

Co si z modulu odnesete?

Budete vědět, kdo je váš klient, jak ho oslovovat a získávat. Zaujmete klienta a budete v něm umět vzbudit vaši hodnotu, tedy to, kým pro něj jste vy sami či produkt/služba, který prodáváte. Budete umět tvořit dohody, budete zvládat vyjednávání, ovlivňování a přesvědčování. Budete si umět vytvořit strategii pro vyjednávání. Budete umět oslovovat nevyřčené otázky, pochybnosti či domněnky. Budete umět jednat pozičně i principiálně a uzavírat žádoucí dohody tak, jak jste vždy chtěli.

Detailní informace

Délka trvání: 4 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

5. JSEM MISTR NETWORKINGU

Stručný obsah modulu

Dozvíte se, jakým způsobem být mistry ve vytváření profesních a sociálních sítí ve smyslu osobního kontaktu s lidmi.
Naučíte se, kde a jak získávat kontakty a jak se připravit na networking.
Dozvíte se, jak si vybírat networking a networkingový klub a na jejich rozdíly.
Naučíte se prezentovat a zaujmout.

Co si z modulu odnesete?

Umění sebeprezentace a výtahové věty, které zaujmou druhé a popíšou vás i to, co děláte. Budete se orientovat v networkingových klubech a jak si vybrat ten pravý. Budete umět se připravit na networking, oblékat se na networking a získávat kontakty. Budete vědět, jak se získanými kontakty pracovat.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

6. TVORBA VLASTNÍ KOMUNITY A OBCHODNÍ PŘÁTELSTVÍ

Stručný obsah modulu

Naučíte se zajímat o klienta, vnímat klienta a být tam pro něj.
Poznáte kdy a jak vzbudit důvěru u klienta.
Naučíte se, jak pečovat a klienta a utvrzovat vztah.
Budete si umět říct o doporučení.
Vytvoříte si vlastní networkingovou skupinu.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem tohoto bloku je opravdové poznání klienta, vzbuzení důvěry a porozumění. Budete tak více empatičtí a sympatičtí, protože na tom se zakládá porozumění. Budete umět tvořit bezpečné prostředí pro klienta a jeho důvěra se tak bude prohlubovat. Celý obchod je tedy o vztahu, a o tom, že jste pro klienta dostatečná autorita. A nad tím vším je praktický dopad v podobě vytvořeného vlastního modelu networkingového setkávání ve prospěch vašich stávajích klientů.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

DISERTAČNÍ PRÁCE

Stručný obsah modulu

Díváte se na modulové práce s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Neopisujete skripta nebo knihy, píšete svůj vlastní život.
Disertační práce končíte vaším aktuálním pohledem na celý průběh studia, kým jste byli a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem bude popis vašeho života během studia. Díky disertační práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď. Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během studia zažili.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

Volitelné moduly

1. KURZ PODNIKÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Stručný obsah modulu

Kurz se zaměřuje na strategie získávání zákazníků, tvorbu obsahu, správu reklamních kampaní a analýzu dat. Naučíte se, jak využívat různé sociální platformy pro budování značky, získávání zákazníků a zvyšování prodeje. Program zahrnuje praktické ukázky, cvičení a studijní materiály, které umožňují získat konkrétní a aplikovatelné dovednosti v oblasti podnikání na sociálních sítích.

Co si z modulu odnesete?

Získáte cenné znalosti pro efektivní podnikání na sociálních sítích. Seznámíte se s nejnovějšími trendy a osvědčenými postupy v oblasti podnikání na sociálních sítích.

Detailní informace

Kurz “Podnikání na sociálních sítích” je vhodný jak pro začínající podnikatele, tak pro ty, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti sociálních sítí. Kurz je strukturovaný do přehledných lekcí a nabízí přístup k interaktivním materiálům a praktickým cvičením. Budete mít možnost učit se od odborníků v oboru a sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky.

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Psychologie obchodu a vyjednávání, BBA

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Zajímá vás více informací?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.