Essential Collge _logo_color_transparent_m

Vybudujte nesmrtelnou a excelentně prosperující firmu!

Rozlučte se s každodenní operativou a zajistěte trvalý úspěch vaší firmy.

Online výuka probíhá formou živého vysílání.

7. 9. – 14. 12. 2023

Nastartujte vaši firmu a dosáhněte konečně skvělých výsledků

V tréninkovém programu získáte všechny potřebné informace k identifikaci klíčových aspektů vašeho podnikání.

Jeden týden při skupinovém setkání proberete s Petrem Pacherem konkrétní téma formou živého online vysílání.

Následující týden individuálně se supervizorem maximalizujete přínos z lekce a vylepšujete postupy pro specifické potřeby vaší firmy.

Všechny lekce budou nahrávány a budou vám k dispozici.

16 týdnů společného výcviku

16 hodin skupinové výuky

8 hodin individuálních konzultací

manager

Teorie přímo do praxe

Veškerou teorii aplikujeme přímo do praxe.

essential college Vybuduj nesmrtelnou a excelentně prosperující firmu!

Měřitelné výsledky

Konkrétní změny přinesou měřitelné úspěchy již v průběhu výcviku.

undraw term sheet re ju7s essential college Vybuduj nesmrtelnou a excelentně prosperující firmu!

Individuální supervize

Osm online na míru ušitých setkání.

undraw educator re ju47 essential college Vybuduj nesmrtelnou a excelentně prosperující firmu!

Skupinová setkání

Osm online setkání s okamžitými odpověďmi na vaše dotazy.

Jaká témata vás čekají?

7. 9. 2023 | Zdravá firma

V kolik?

18:00–20:00

Co budeme řešit?

Proč si většina představitelů firem vlastně sama stojí v cestě.
Proč si představitelé firem dovolí neplnit všechny povinnosti a zodpovědnosti vyplývající právě ze souběhu rolí majitele, ředitele, manažera, operativce apod.
Jak nejprve vybudovat sebe, chcete-li vybudovat špičkovou firmu.

Co bude výsledek?

Porozumíte tomu, co se ve vás děje, proč se to děje a jak to umět ovládat.
Výzvy ve vašem životě i mimopracovním zvládnete mnohem vědoměji.
Naučíte se moderovat vlastní vjemy, programovat mysl a vědomě odkládat emoce, aniž by vás to poškodilo.

21.9.2023 | Základní pilíře organizace

V kolik?

18:00–20:00

Co budeme řešit?

V čem dělají představitelé firem chybu, když chtějí postavit impérium a ono jim to pořád nejde a nejde.
Jak skutečně uchopit základy, na kterých potřebuje stát každá organizace.

Co bude výsledek?

Skutečné, vyslovené, odsouhlasené a sepsané všechny potřebné pilíře zdravé a úspěšné organizace.
Všechny základy vnímané a aktivně žité každým členem organizace.

5. 10. 2023 | Skutečně fungující pravidla

V kolik?

18:00 – 20:00

Co budeme řešit?

Která pravidla vlastně potřebujete nastavit přesně pro vaši organizaci, aby skutečně fungovala.
Jak zajistit, aby tato pravidla nebyla jen dalšími papíry, ale opravdu představovala pro organizaci oporu.

Co bude výsledek?

Společně vytvoříme základní přehled pravidel a popsaných klíčových profesních rolí včetně potřebných doplňkových materiálů.
Jasně si definujeme postup a vzory pro další pokračování napříč organizací.

19. 10. 2023 | Efektivní zapojení lidí

V kolik?

18:00 – 20:00

Co budeme řešit?

Jak zajistit ve firmě magnetismus, tedy přitahování těch správných talentů.
Jak rozpohybovat v organizaci ideální klima s těmi vhodnými lidmi.

Co bude výsledek?

Už skutečně na klíčové změny nebudete sami.
Budete mít kolem sebe jasně pojmenovaný, veřejně deklarovaný pevný tým spojenců jako skvělý základ pro autonomní tým.
Budete vědět, s kým můžete skutečně počítat a o koho se můžete opřít v jakýchkoliv časech.

2. 11. 2023 | Marketing a obchod = peníze

V kolik?

18:00 – 20:00

Co budeme řešit?

Proč obchod bez marketingu nikdy nemůže fungovat na maximum.
Jak nastavit celý proces krok za krokem, abyste „nechutně“ bohatli.

Co bude výsledek?

Rozklíčujete obě agendy marketingu a obchodu na jednotlivé fungující elementy.
A obojí následně spojíte do jedinečně fungujícího celku.

16. 11. 2023 | Funkční procesy a prospěšnost

V kolik?

18:00 – 20:00

Co budeme řešit?

Jak pravidla rozpohybovat a uvést v život formou procesů.
Jak správně nastavovat funkční procesy.
Jak dělat reinženýring procesů, aby stále plnili svůj účel na maximum.

Co bude výsledek?

Z původních pravidel, které již máte skvěle popsané, uděláte reálné procesy.
Dozvíte se, jak do reálných procesů vpustíte lidi tak, aby to celé vzali za své.
Stanete se následně parťákem těch, kteří to již začnou sami modifikovat ve prospěch organizace.

30. 11. 2023 | Jak na skutečné talenty

V kolik?

18:00 – 20:00

Co budeme řešit?

Proč už dávno nefunguje umístění inzerátu a čekání, až přijde ten pravý.
Jak tomu rozumět z role představitele firmy, aby podle toho správně fungovala celá organizace.
Jak se liší akviziční strategie, personální marketing a cílené vyhledávání od pasivního způsobu řešení agendy HR.

Co bude výsledek?

Upravíte si akviziční strategii pro lovení talentů.
Nastavíte si selekci a správnou i optimálně rychlou adaptaci talentů.

14. 12. 2023 | Učení se z vlastních chyb

V kolik?

18:00 – 20:00

Co budeme řešit?

Proč je klíčové nastavit organizaci na učící se.
Jak to správně provést plánováním, organizačně i exekutivně.
Jaká jsou rizika a na co si dát pozor.

Co bude výsledek?

Nastavíte si základy pro zdravé klima v organizaci.
Budete mít nachystané a pilotované procesy pro tvorbu základny znalostí.
Vyberete si systém, který vám s tím do budoucna pomůže.

O LEKTOROVI

Petr Pacher

Petr studoval všeobecné lékařství, které ho následně přivedlo ke studiu psychologie, práva a managementu. Kompiloval řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob a je autorem několika publikací.
Přes 10 let se věnuje se svým týmem aplikaci psychologie a zdravého selského rozumu v organizacích. Zajišťuje, aby se jejich představitelé naučili z kompetencí vše, co potřebují pro naplnění jejich profesní i osobní cesty.

Petr Pacher e1691005872211 essential college Vybuduj nesmrtelnou a excelentně prosperující firmu!

1 300 +

konzultovaných firem

10 +

let zkušeností

63 %

průměrný roční růst konzultovaných firem

10 mld+

celkového zisku našich klientů za posledních 5 let

Cena za online výcvik

29 900 Kč bez DPH

Za úspěšné absolvování kurzu získáte certifikát

Certifikat Kurz vyhrazenych leciv e1692101034444 essential college Vybuduj nesmrtelnou a excelentně prosperující firmu!

Nejčastější otázky a odpovědi

Jaké jsou nezbytné předpoklady pro vstup do tréninku?

Je naprosto klíčové, abyste byli v roli majitele nebo nejvyššího vedení společnosti. Měli takové postavení, které umožňuje rozhodovat a realizovat změny, ať je možné ihned vše z online tréninku zavádět do praxe.

Jak to celé probíhá?

Po odeslání registrace vám vystavíme objednávku, která vám bude doručena e-mailem. Po jejím zaplacení vám následně zašleme kompletní instrukce k prvnímu online setkání.

Jak probíhá setkání s lektorem?

Jsou to pravidelná online skupinová setkání s předem stanovenými termíny, kde vás vždy lektor seznámí s obsahem probíraného tématu. Provede vás terminologií, teorií a mnoha praktickými příklady. Všechna setkání s lektorem jsou zaměřena ryze profesním směrem s kompletním zohledněním odlišností pro jednotlivé segmenty podnikání. V druhé části každého setkání následuje prostor pro dotazy a nakonec si každý odnese sadu specifických úkolů, které bude prakticky aplikovat.

Jak probíhá setkání se supervizorem?

I tohle jsou pravidelná setkání online, avšak jsou ryze individuální a termíny si domlouváte dle vašich potřeb. Setkání se supervizorem je ve zcela jiném duchu; jedná se o bezpečné a inspirativní prostředí, ve kterém bude supervizor zajišťovat, že si z výcviku odnesete opravdu maximum. Tedy vás bude případně vracet k teorii, pokud jste nepochopili vše správně a bude vám parťákem. Dále vás bude vracet k praktikování, pokud jste nevyčerpali potenciál možností, případně s vámi bude oslavovat vaše výsledky.

Kolik to stojí?

Standardní cena za celý výcvik je 29 900 Kč bez DPH.

Jak mi zaručíte kvalitu?

Pokud na prvním setkání zjistíte, že vám to nic nepřineslo a dáte nám obratem vědět, ozveme se vám, abychom udělali maximum pro vaše spokojenost. Pokud ani přesto nenajdeme řešení, pokorně vám vrátíme vaše peníze.

Musím se účastnit všech částí?

Je to vhodné, chcete-li skutečně vybudovat nesmrtelnou a prosperující firmu. Některá setkání budou více diskuzní a v případě vaší nepřítomnosti vám záznam bude stačit, jiná budou více tréninková, kde si vaší absenci budete potřebovat nahradit se supervizorem, aby vám nic neuteklo.

Budu mít k dispozici záznam?

Budou k dispozici záznamy ze všech skupinových setkání s lektorem i z individuálních setkání se supervizorem.

Co když nebudu plnit úkoly a nebudu mít výsledky?

Ve firmě zastáváme heslo, že to, co se počítá, jsou výsledky. A proto také realizujeme tento výcvik. Předpokládáme, že i tohle je váš motiv, proč se do toho chcete pustit. Tedy tak, jako když vy nebudete spokojeni, vrátíme vám peníze, k tomu přistupujeme i my. Když nebudete praktikovat a injektovat poznatky do reálné praxe, vaši účast na výcviku ukončíme, protože naším posláním je podpořit vaší prosperitu a tedy chceme pracovat jen s těmi, kteří za výsledky vzali prokazatelnou a skutečnou zodpovědnost. Samozřejmě vám dáme možnost dále sledovat záznamy ze skupinových setkání bez přístupu k dotazům a odpovědím.

Reference

Vzděláváme

Studovali u nás

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

  Detaily společnosti

  essential college, s.r.o.
  Cejl 40/107, 602 00 Brno
  Budova C, 3. patro

  Sídlo: Cejl 40/107, 602 00 Brno
  IČO: 07524609
  DIČ: CZ07524609
  Spisová značka: 108607 C, Krajský soud v Brně
  Bankovní účet: 6235203002/5500