Je tento kurz pro vás?

 

Jste v roli majitele nebo ředitele malé či střední firmy?

Býváte často přetíženi operativou a přitom byste se potřebovali věnovat strategickým tématům?
I přesto, že stále sníte o tom, že vaše firma bude prosperovat i bez vás, je pro vás každodenní přetížení už nadmíru obtěžující?
Rádi byste delegovali odpovědnost a odbřemenili se?

Pokud jste minimálně 2x odpověděli ANO, podívejte se na svou firmu bez provozní slepoty, zkreslení a sebeklamu.

Za dobu téměř 14 let jsme trénovali manažery, ředitele a představitele více než 1300 organizací. U více než 86% z nich jsme vždycky potřebovali začít jednotně, abychom podpořili prosperitu jejich organizace a zároveň je naučili vše potřebné.

Rozhodli jsme se sestavit unikátní obsah právě pro jednotný start prosperity vaší organizace.
EC02(2)

Plán kurzu

Kurz je určen pro majitele firem, CEO, top manažery, kteří mají pravomoc realizovat změny.

dr

Základní manažerská terminologie, způsoby socio-ekonomického myšlení lidí, typy přístupů k lidem v souladu s jejich osobnostním nastavením i kompetentností.

dr

Způsoby správného organizování přesně postavené na váš typ organizace (korporace, nadace, MLM).

myšlení

Sledování výsledků jak manažerským, tak i ekonomickým způsobem a řízení organizace na dálku.

duševní pohoda

Správné a účinné nastavování KPI a BSC včetně vyhodnocování výsledků v návaznosti na kondici organizace.

Sdílíme znalosti a trénujeme dovednosti ve skupině i samostatně.

Vedení podporujících i korektivních rozhovorů s lidmi. Nastavování procesů a procesní fungování napříč organizací.

undraw_teaching_f-1-cm

Krizové řízení přesně odpovídající aktuálním potřebám organizace se zohledněným okolního prostředí.

Jak vypadá cesta kurzem?

1. krok

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání. V našem systému vyplníte online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky.

Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj tak, aby přinesl optimální výsledky.

2. krok

Tým konzultantů, který má prokazatelné zkušenosti ze stovek jiných firem, analyzuje na základě dodaných podkladů uvedené oblasti ve vaší organizaci.
Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

  • Organizační (základní stavební pilíře organizace, organigram, popisy profesních rolí, směrnice, nařízení, normy apod.)
  • Dynamická (procesy, reinženýring, změnové řízení, řízení kvality apod.)
  • Ekonomická (řízení nákladů, práce s výnosy, operativa příjmů/výdajů apod.)
  • Obchodní (lovecký/pečovatelský způsob získávání peněz, spokojenost klientů)
  • Realizační (sledování kvality dodavatelského řetězce, strategické nákupy, projektové řízení, příprava realizace, expedice, logistika)

Před započetím spolupráce probíhá podpis NDA. Součástí služby může být i vyhodnocování na pracovišti, což nemusí být podmínkou při dodání všech vyžádaných materiálů.

3. krok

Před zahájením studia a tréninku vás čeká setkání s konzultantem, které slouží k vyhodnocení výsledků a poznání stavu organizace.

Seznámíte se s celkovým průběhem a dohodnete si navržený studijní a tréninkový plán, který zahrnuje potřebnou teorii, příklady, zadání úkolu pro praktikování. Dále budete vpuštěni do e-learningu, který využijete odkudkoliv a kdekoliv.

4. krok

Mezi jednotlivými lekcemi jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu, tréninku i praktikování.

Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější. Se studijním trenérem si domluvíte termíny vyhrazených šestnácti individuálních konzultací.

Záměrem každého setkání bude velmi detailně probírat to, co se vám daří praktikovat a s jakými výsledky, případně co se nedaří a jak je možné se z toho naučit. Trenér jde vždy do velkých detailů a cílem každého setkání je najít nová uvědomění a nové perspektivy v aktuálních tématech studia a převést je do praxe.

5. krok

Na konci studia a tréninku se sejdete v triádě jak s trenérem, tak i s konzultantem. Společně vyhodnotíte studijní pokroky i výsledky praktikování. Bude se jednat o shrnutí osobnostních a profesních změn, úspěšných výsledků i shrnutí všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Následně se domluvíte na dalším postupu bude-li zapotřebí.

Kdo vás kurzem provede?

Budete mít intenzivní podporu lektora v interaktivní podobě skupinových tréninků.

Budete mít intenzivní podporu trenéra na ryze individuální úrovni.

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Vzděláváme

Studovali u nás

Máte dotaz?