Studium Excelentní organizování

Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňuje essential college, spočívá v tom, že kombinuje online vzdělávání a individuální konzultace se studijním trenérem. Zastáváme názor, že učení se novému vede k výsledkům pouze, je-li ve více než dostatečném spojení s praxí. Smyslem našeho vzdělávání není učit se suchou teorii, která je odtržená od reálného světa. Naopak, zakládáme si na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu času a energie tak dáváme do reálné praxe, která jediná vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

EC LOGO essential college Excelentní organizování, BSc.

18 měsíců, BSc., 3 povinné výukové moduly

Je tohle studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Excelentní organizování, BSc.

Vedete lidi v týmu, oddělení či firmě?

undraw term sheet re ju7s essential college Excelentní organizování, BSc.

Je pro vás nezbytné dokázat zajistit, že vaši podřízení podávají konzistentně takové výsledky, jaké organizace potřebuje?

undraw online organizer re 156n essential college Excelentní organizování, BSc.

Chcete skutečně začít řídit procesy a vést lidi místo neustálého hašení požárů?

undraw project complete lwss essential college Excelentní organizování, BSc.

Potřebujete se naučit efektivně delegovat tak, aby vás to opravdu odbřemenilo?

undraw connecting teams re hno7 essential college Excelentní organizování, BSc.

Chcete excelentní organizování zajistit napříč firmou za méně času a méně nákladů, než byste zaplatili za manažerský výcvik MBA?

undraw creation process re kqa9 essential college Excelentní organizování, BSc.

Absolvovali jste manažerské MBA a chcete ty nejdůležitější dovednosti z manažerské oblasti přenést dovnitř organizace?

Ve vedoucí roli je nezbytné umět kompetentně skloubit dvě hlavní oblasti – vést lidi a řídit procesy. Ve studiu se věnujeme oběma. Vnímáte, že se vám nedaří porozumět lidem tolik, jak byste potřebovali? Chybí vám nastavený řád a pravidla, podle kterých by vaši podřízení skutečně fungovali? Nejste si jisti v tom, jak stabilně opakovat skvělé výsledky? Je pro vás nadměrně zatěžující zvládat nároky vaší vedoucí role?

Pokud v těchto oblastech chcete dosáhnout skutečné změny a uvědomujete si, že se pro to budete potřebovat rozvíjet po osobní i profesní stránce, naše studium je přesně pro vás.

Přehled programu

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí. Jen vědomé praktikování studijních poznatků do praxe povede k reálným výsledkům, které vás budou inspirovat k dalšímu vzdělávání a osobnostnímu rozvoji. Proto se zaměřujeme hlavně na praxi. Naším cílem je, aby se z vedoucích pracovníků stali skuteční odborníci na vedení lidí, řízení procesů a v neposlední řadě také nastavování účinných manažerských opatření řešících vše, co firma potřebuje. Dosahujeme toho tím, že učíme, jak správně organizovat a jsme partnerem při zavádění všech potřebných manažerských aktivit do praxe u každého účastníka po celou dobu výcviku.

bba_sekce

Teorie jen v nezbytném rozsahu.

Maximum praxe pod dohledem Studijního trenéra.

Individuální přístup od Studijního trenéra po celou dobu studia, tréninků i praxe samotné.

Interaktivní online výcvik s bohatou databází inspirativních zdrojů ke stažení.

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání formou diagnostického online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj tak, aby přinesl optimální výsledky.

02

Před zahájením studia vás čeká úvodní online setkání, které slouží k poznání studijního oddělení a studijního trenéra. Seznámíte se s celkovým průběhem studia a budete vpuštěni do e-learningu, který zajišťuje potřebnou teorii odkudkoliv a kdekoliv. Se studijním trenérem si také nastavíte plán výuky a domluvíte termíny individuálních konzultací.

03

Studiem procházíte uvnitř online systému Antares (www.antares.management) krok po kroku. Jednotlivé články vás postupně provádí vybranými tématy skrze texty, videa a další doplňující materiály. Na konci každé lekce zpracujete praktickou výzvu, jejíž výsledky přinášíte na konzultaci s vaším studijním trenérem.

04

Mezi jednotlivými lekcemi jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

05

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Absolvujete-li následuje promoce a jako absolventi získáte diplom s profesním titulem BSc.

Moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. Pevné základy fungování týmu

Studenti se nejprve seznámí se způsobem uchopení studia a nastaví si spolupráci se svým studijním trenérem. Následně pojmenují všechny základní stavební kameny organizace (hodnoty, smysl atd.) a zajistí jejich zveřejnění napříč organizací. Poznají hlouběji sami sebe a jednotlivé lidi ve svém týmu skrze identifikaci týmových rolí a způsobů socioekonomického myšlení a zjistí tak, o koho se mohou skutečně opřít. Celý modul zakončí opakováním tak, aby si byli jisti, že poznatky získané ve studiu přenáší do praxe.

Obsah modulu:
• základní pilíře organizace – hodnoty, smysl, mise, vize
• organizační struktura
• kompetence v organizaci
• základní principy managementu
• typologie týmových rolí
• socioekonomické myšlení

Délka modulu: 5 měsíců

2. Zásady organizování

Cílem modulu je seznámit účastníky se základními principy organizování týmů takovým způsobem, aby si ve svém týmu dokázali popsat pracovní role a nastavit sledování a vyhodnocování klíčových výsledků. Studenti se naučí u pracovních rolí definovat smysl role, činnosti, povinnosti, zodpovědnosti, oprávnění a jejich výsledky. Na konci bloku budou mít popsány všechny pracovní role ve svém týmu. Studenti se dále seznámí s klíčovými kondicemi a naučí se je na základě trendu rozpoznat. Při zhodnocení kondice se také naučí zvolit vhodná manažerská opatření.

Obsah modulu:
• základy organizování
• popis pracovní role
• náležitosti popisu pracovní role (spisová doložka, předpoklady, smysl, činnosti, povinnosti, zodpovědnosti, oprávnění, výsledky)
• role vedoucího
• kondice a principy pro jejich zvládání: hranice vitality a existence, růst, hojnost, stagnace, poklesové kondice

Délka modulu: 6 měsíců

3. Funkční a aktuální organizující systém

Cílem tohoto modulu je naučit účastníky pracovat s dalšími součástmi každého správně fungujícího organizujícího systému, kterými jsou doplňující materiály k roli (např. směrnice, návody, nařízení) a procesy. Účastníci budou postupně provedeni jednotlivými druhy obsahů, kterého mohou v rámci popisování organizujícího systému vytvořit s ohledem na jejich účel tak, aby byli následně schopni tyto informace využít v praxi. V průběhu tohoto modulu účastníci zpracují obsahy potřebné pro systémové fungování jejich týmů, budou do jejich zapracování zapojovat zodpovědné osoby a uvádět tak organizující systém v život. K tomu jim pomohou i témata z oblasti soft skills – zvládání emocí a konstruktivní komunikace.

Obsah modulu:
• doplňkové materiály k popisům rolí (např. směrnice, nařízení…)
• soft skills: emoce a jejich zvládání, konstruktivní komunikace a korektivní rozhovor
• procesy (tvorba, zavádění, oživení v praxi a aktualizační reengineering)
• uvádění systému organizování v život

Délka modulu: 7 měsíců

Dizertační práce

Dizertační práce je kritickým zhodnocením výsledků studia aktuální perspektivou studenta. Obsahuje dílčí zpracovávané úkoly během studia okomentované aktuální perspektivou studenta obohacenou o jeho vhled a uvědomění.

Čas na vypracování dizertační práce činí 3 měsíce.

Kdo vás provede?

Získejte přístup do systému Antares

Vzdělávací systém, díky kterému si můžete zorganizovat firmu tak, aby každý v týmu byl na správném místě a dodával maximální výsledky.

antares_logo_25proc_transparent

1250 Kč, bez DPH, měsíčně

N

Roční licence pro jednoho uživatele

N

Kompletní přístup ke článkům

N

Praktické výzvy

N

Online vzdělávací videa

N

Databáze materiálů

N

Záznamy z webinářů

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Excelentní organizování, BSc.

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Excelentní organizování, BSc.

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Excelentní organizování, BSc.

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Excelentní organizování, BSc.

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Excelentní organizování, BSc.

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Excelentní organizování, BSc.

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Excelentní organizování, BSc.

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Kdy a kde začíná
studium?

Konzultace se Studijním trenérem probíhá zpravidla online, není-li dohodnuto jinak. Studium lze začít kdykoliv v průběhu roku.

Směrnice:

Náhled smlouvy:

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.