Studium Psychologie obchodu

Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňujeme na essential college, spočívá v tom, že kombinujeme online vzdělávání a komunitní rozvoj s osobním setkáváním v tréninkové skupině a také individuální setkávání se studijním trenérem. Zastáváme názor, že učení se novému vede k výsledkům pouze, je-li ve více než dostatečném spojení s praxí. Smyslem našeho vzdělávání není učit se suchou teorii, která je odtržená od reálného světa. Naopak, zakládáme si na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu času a energie tak dáváme do reálné praxe, která jediná vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

EC LOGO essential college Psychologie obchodu, BBA

1 rok, BBA, 6 bloků

Je toto studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Psychologie obchodu, BBA

Je vaše živobytí závislé na kompetentnosti umět prodat?

undraw meeting re i53h essential college Psychologie obchodu, BBA

Vyjednáváte? Přesvědčujete? Ovlivňujete?

undraw transfer money rywa essential college Psychologie obchodu, BBA

Jste v postavení OSVČ a chcete být opravdu ti, kterým jde prodej “jako po másle”?

undraw business shop qw 5 t essential college Psychologie obchodu, BBA

Je vaše míra životní spokojenosti přímo spojená s tím, že se potřebujete umět prodat?

Celý život je o komunikaci, ovlivňování a vyjednávání, kdy každý chce dosáhnout svého, pokud se nejedná o rozhovor formou small talk. Chcete posílit svou osobnost a dokázat vystoupit z davu? Chcete se naučit překračovat hranice své komfortní zóny a vytěžit z toho maximum?

Živíte se prodejem, komunikací, vyjednáváním, ovlivňováním a chcete se stát mistrem ve vytváření prospěšných dohod a vztahů, dlouhodobě prosperovat? Nechybí vám odvaha klást si vysoké cíle, které vás posílí? Pokud je vaším cílem na sobě pracovat a rozvíjet se jak po pracovní, tak osobnostní stránce, pokračujte a podívejte se, co máme přímo pro vás.

Přehled programu

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí. Jen vědomé praktikování studijních poznatků do praxe povede k reálným výsledkům, které vás budou inspirovat k dalšímu vzdělávání a osobnostnímu rozvoji. Proto se zaměřujeme hlavně na praxi. Naším cílem je, aby se z obchodníků stávali mistři v prodeji a obchodní psychologii. Aby z každého obchodního případu vytěžili maximální potenciál a jejich klienti se za nimi rádi vraceli. A nejen to. Naším cílem je jít ještě dále. Aby se z každého absolventa stal mistr networkingu a uměl z klientů zcela přirozeně dělat své obchodní přátele.

bba_sekce

Teorie jen v nezbytném rozsahu.

Maximum praxe pod dohledem lektora.

Individuální přístup od studijního trenéra po celou dobu studia, tréninků i praxe samotné.

Interaktivní výcvik naprosto všech klíčových kompetencí obchodníka.

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání formou několika kol psychologické diagnostiky a pohovoru s psychologem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat váš rozvoj, aby měl optimální výsledky.

02

Před zahájením studia vás čeká úvodní setkání, které slouží k poznání studijního oddělení, studijního trenéra, lektora a celé studijní skupiny. Seznámíte se s celkovým průběhem studia a budete vpuštěni do e-learningu, který zajišťuje potřebnou teorii odkudkoliv a kdekoliv pro přípravu na výuku.

03

Fyzické setkání s lektorem na praktické výuce ve skupině probíhá jednou za měsíc, kde budete trénovat naučené znalosti a zlepšovat své kompetence.

04

Mezi skupinovými tréninkovými setkáními jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

05

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Sepsanou práci obhájíte, dále následuje rozhovor s vašimi lektory. Absolvujete-li, následuje promoce, a jako absolvent získáte diplom s profesním titulem BBA.

Moduly studia

1. Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete baterii testů a dotazníků, které odhalí vaší osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Vše probíhá online. Na základě vyplnění je spuštěn proces analýzy, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána vám a také psychologovi – tím se spouští druhá fáze. Psycholog si s vámi sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání. Pohovor trvá přibližně hodinu. Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia. 

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

2. MÁM HODNOTU VLASTNÍ IDENTITY

Stručný obsah modulu

Poznáte, kým jste a začnete žít vědomý život.
Zcelíte si vlastní identitu.
Uvědomíte si, které role zastupujete a jak se v nich cítíte.
Budete se rozhodovat sami za sebe a poznáte své hodnoty.

Co si z modulu odnesete?

Odnesete si poznání sami sebe. To, kým jste a jak se cítíte. Nebudete žít život někoho jiného, ale ten váš. Budete vděční za to, kým jste a už si nebudete říkat, co si druzí o vás pomyslí. Přestanete se srovnávat. Naučíte se přijímat se takoví, jací skutečně jste. Naučíte se nesoudit, nebrat si věci osobně. Budete vědět, co od života chcete, kam směřujete a budete si umět užívat život v přítomnosti. Naučíte se také odpouštět; sobě i ostatním.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

3. DÍVÁM SE NA SVĚT OČIMA PSYCHOLOGA

Stručný obsah modulu

Navazujete na identitu, kdy už víte, kdo jste.
Naučíte se vést zdravou a konstruktivní komunikaci.
Poznáte zdravé a nezdravé vztahy a jak je upevňovat a ozdravovat.
Naučíte se komunikační techniky, abyste dokázali porozumět druhým.

Co si z modulu odnesete?

Jakmile budete mít zdravější a silnější vlastní identitu a budete vědět, kým jste, naučíte se, jak s druhými konstruktivně a nenásilně komunikovat. V komunikaci budete umět naslouchat druhému a poznávat ho bez předsudků a hodnocení. Díky komunikačním technikám budete oslovovat a pojmenovávat, jak se cítíte a co potřebujete v interakci s druhými. Postupně budete také schopni pomáhat druhým v tom, aby i oni sami komunikovali méně násilně.

Detailní informace

Délka trvání: 2 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

4. VYTVÁŘÍM UŽ JEN ZDRAVÉ VZTAHY A PŘÁTELSTVÍ

Stručný obsah modulu

Poznáte principy zdravých vztahů bez toxicity.
Naučíte se, jak funguje zdravý vztah a jak o něj pečovat.
Naučíte se odhalovat nezdravé typy chování; nejprve u sebe a následně i u ostatních.
Poznáte, jak žít spokojený život tím, že jste prospěšní ostatním.

Co si z modulu odnesete?

Pomocí principů konstruktivní a nenásilné komunikace a pravidel fungování zdravého vztahu budete mít nejen funkční vztahy, které prosperují a baví vás, ale budete i ve spojení sami se sebou skrze role, které vás naplňují a obohacují. Naučíte se u sebe i u druhých vnímat, kdy se nechovají v souladu se sebou samými, ale spíše kopírují naučené vzorce chování například od rodičů. Naučíte se to zdravě pojmenovat a odbavit to konstruktivně pomocí technik transakční analýzy.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

5. UMÍM VYJEDNÁVAT A ARGUMENTOVAT

Stručný obsah modulu

Naučíte se jednat s kýmkoliv a získat vždy přesně to, co potřebujete.
Zvládnete typické argumentační výzvy.
Poznáte metody vyjednávání.
Ovládnete obranu proti manipulaci.

Co si z modulu odnesete?

Budete vědět, kdo je váš klient, jak ho oslovovat a získávat. Zaujmete klienta a budete v něm umět vzbudit vaši hodnotu, tedy to, kým pro něj jste vy sami či produkt/služba, který prodáváte. Budete umět tvořit dohody, budete zvládat vyjednávání, ovlivňování a přesvědčování. Budete si umět vytvořit strategii pro vyjednávání. Budete umět oslovovat nevyřčené otázky, pochybnosti či domněnky. Budete umět jednat pozičně i principiálně a uzavírat žádoucí dohody tak, jak jste vždy chtěli.

Detailní informace

Délka trvání: 4 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

6. MÁM VYTVOŘENOU OSOBNÍ ZNAČKU A JSEM MISTREM NETWORKINGU

Stručný obsah modulu

Dozvíte se, jakým způsobem být mistry ve vytváření profesních a sociálních sítí ve smyslu osobního kontaktu s lidmi.
Naučíte se, kde a jak získávat kontakty a jak se připravit na networking.
Dozvíte se, jak si vybírat networking a networkingový klub a na jejich rozdíly.
Naučíte se prezentovat a zaujmout.

Co si z modulu odnesete?

Umění sebeprezentace a výtahové věty, které zaujmou druhé a popíšou vás i to, co děláte. Budete se orientovat v networkingových klubech a jak si vybrat ten pravý. Budete umět se připravit na networking, oblékat se na networking a získávat kontakty. Budete vědět, jak se získanými kontakty pracovat.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

7. UMÍM DĚLAT Z KLIENTŮ PŘÁTELE

Stručný obsah modulu

Naučíte se zajímat o klienta, vnímat klienta a být tam pro něj.
Poznáte kdy a jak vzbudit důvěru u klienta.
Naučíte se, jak pečovat a klienta a utvrzovat vztah.
Budete si umět říct o doporučení.
Vytvoříte si vlastní networkingovou skupinu.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem tohoto bloku je opravdové poznání klienta, vzbuzení důvěry a porozumění. Budete tak více empatičtí a sympatičtí, protože na tom se zakládá porozumění. Budete umět tvořit bezpečné prostředí pro klienta a jeho důvěra se tak bude prohlubovat. Celý obchod je tedy o vztahu, a o tom, že jste pro klienta dostatečná autorita. A nad tím vším je praktický dopad v podobě vytvořeného vlastního modelu networkingového setkávání ve prospěch vašich stávajích klientů.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

8. DISERTAČNÍ PRÁCE

Stručný obsah modulu

Díváte se na modulové práce s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Neopisujete skripta nebo knihy, píšete svůj vlastní život.
Disertační práce končíte vaším aktuálním pohledem na celý průběh studia, kým jste byli a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem bude popis vašeho života během studia. Díky disertační práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď. Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během studia zažili.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Psychologie obchodu, BBA

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Psychologie obchodu, BBA

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Psychologie obchodu, BBA

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Psychologie obchodu, BBA

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Psychologie obchodu, BBA

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Psychologie obchodu, BBA

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Psychologie obchodu, BBA

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Kdy a kde začíná
studium?

Scházíme se v Brně, ovšem můžeme se domluvit na individuálním dálkovém vzdělávání.

A

Psychologie obchodu, BBA

září 2022

Směrnice:

Náhled smlouvy:

Máte dotaz?