Studijní trenéři jsou naprosto unikátní službou. Jejich smyslem je vytvářet bezpečné prostředí při individuálních setkáních s účastníky tréninků. Studijní trenéři jsou pravým protipólem lektorů a mentorů, kteří na osobních skupinových setkáních vytlačují účastníky z komfortní zóny, podněcují jejich ochotu experimentovat, inspirují je k tomu, aby žili vědomý život a nebáli se přitom dělat chyby. Na druhé straně Trenéři se setkávají s posluchači zcela samostatně. Setkávání má pravidelný charakter (zpravidla dvakrát během měsíce, pokud se oba nedohodnou například na týdenní frekvenci). Záměrem každého setkání je velmi detailně probírat to, co se posluchači daří praktikovat a s jakými výsledky, případně co se nedaří a co je možné se z toho naučit. Trenér jde vždy do velkých detailů a cílem každého setkání je vždy najít nová uvědomění a nové perspektivy v aktuálních tématech studia, které každý přísně přenáší do praxe.

Čím je trenér prospěšný?

undraw a day off w 9 essential college Studijní trenéři

Vytvářením přátelského a důvěryhodného prostředí bez obav ze sdílení.

undraw sync files re ws4c essential college Studijní trenéři

Vracením zpět do jednotlivých témat studia a jeho reálného praktikování.

essential college Studijní trenéři

Dohlížením nad tím, aby každý posluchač měl stále intenzivní vnitřní motivy jak pro studium, tak i pro praktikování.

undraw information tab ocka essential college Studijní trenéři

Aby žádnému posluchači nic ze studia neuteklo, a přitom vše probíhalo naprosto individuálně za plného respektu jeho potřeb i preferencí.

Hlavním smyslem studijního trenéra je během konzultací pomáhat reflektovat zkušenosti, rozšiřovat úhel pohledu a dovádět k dalším uvědoměním pomocí přesně kladených otázek. Základem konzultací se studijním trenérem je bezpečné a přátelské prostředí, sloužící k maximální otevřenosti a sdílení úspěchů, ale i nedostatků či potenciálu pro zlepšení. Na setkáních neexistuje souzení či obviňování. Právě naopak; je zde maximální otevřenost, zranitelnost a prostor pro sdílení, aby měl každý možnost přemýšlet a prožívat to, co se v jeho životě reálně děje, mohl o tom bez obav sdílet a užíval si, že žije vědomý život.

Vedoucí oddělení studijních trenérů

Studijní trenéři

Spolupráce studijního trenéra s posluchačem

01

Spolupráce se Studijním trenérem začíná po první formální výuce, resp. po prvním skupinovém setkání. Na úvodní výuce se představují vedoucí oddělení, které budou během studijního života důležitá. Pár dní po první výuce vás bude kontaktovat studijní trenér, aby se s vámi seznámil blíže a domluvil termín prvního setkání. Od prvního setkání s vámi bude bok po boku po celou dobu vašeho studia, trénování i praktikování.

02

Během studia budete absolvovat dvě setkání se studijním trenérem (v naší terminologii „konzultace“) mezi výukami.

03

První setkání bude (dle časových možností) pár dní po výuce, a slouží k tomu, abyste si společně ujasnili terminologii, principy jednotlivých kroků, témat i technik včetně toho, kde a jak budete praktikovat. Případně co by vám mohlo bránit včetně zodpovězení všech vašich dotazů. Hlavními technikami ze strany studijních trenérů jsou koučink a mentoring, občas mohou sáhnout po tématech managementu i leadershipu, bude-li to pro vaše lepší výsledky potřebné.

Rozhovory trenérů s úspěšnými posluchači

Kateřina Švábová

O studiu, vnímání emocí a vědomém životě.

Marian Pala

O smyslu vzdělávání, argumentaci i vlivu emocí na jednání člověka.

Michal Stratilík

O vyjednávání, argumentaci, lovu lidí i ošetřování emocí.