Studium Firemní akademie

Možná jste již v minulost investovali do firemního vzdělávání. Pokud ano, zřejmě jste investovali nemalou částku. Možná to nepřineslo výsledek, jaký jste očekávali. A protože se s ním ve firmách velmi často potkáváme, rozhodli jsme se vám jít naproti.

Představte si, co by vám přineslo, kdybyste měli vlastní firemní akademii postavenou přesně na potřebách vaší organizace? A to nejen na aktuálních potřebách, ale se skutečným zohledněním vašich vizí a konkrétních plánů. Jaký by pro vás mělo význam mít přesně takto individualizované vzdělávání, které zároveň respektuje i individuality vašich lidí? A to celé mít navíc akreditované tak, že kdyby to vaši lidé prošli a propraktikovali ve vaší firmě, na konci by absolvovali s profesním titulem. A ještě navíc; v průběhu prvních kol studia a tréninku pečlivě vybíráme talentované individuality, o které se staráme více tak, aby potom oni sami byli lektoři ve vaší organizaci a vy jste už byli skutečně autonomní a nezávislí na vnějších zdrojích vzdělávání.

Naše akreditované programy jsou vyzkoušené na desítkách majitelů firem, stovkách manažerů a tisících obchodníků, personalistů, marketérů, PR pracovníků, finančních referentů apod. Absolventi firemní akademie získávají po úspěšném ukončení studia diplom s mezinárodní platností.

EC LOGO essential college Firemní akademie

individuální harmonogram pro každou skupinu

bba_sekce

Je tohle studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Firemní akademie

Jste menší střední až střední firma, která už opravdu potřebuje mít systém i ve vzdělávání a rozvoji svých talentů?

undraw meeting re i53h essential college Firemní akademie

Jste firma, která nějaký systém vzdělávání má, ale neplní očekávání a nedosahuje žádoucích výsledků?

undraw transfer money rywa essential college Firemní akademie

Jste firma bez ohledu na velikost, která chce systematicky a předvídatelně růst na základě rozvoje svých vlastních lidí?

undraw business shop qw 5 t essential college Firemní akademie

Jste představitelé organizace, ze které chcete postupně odejít a zanechat po sobě nejen kompetentní nástupnickou generaci, ale také systém, který bude zajišťovat žádoucí péči o osobnostní i profesní rozvoj?

Pořiďte si firemní akademii a využijte všech jejích výhod, které může přinést vaší firmě a vašim zaměstnancům.

Přehled programu

Firemní akademie je služba nejvyšší komplexnosti, neboť se jedná o stav, kdy firma potřebuje podstatně větší rozsah podpory než nominovat ze svého týmu jednu či více osob do řádného studia našich programů. Zároveň je to služba, která dovede vaši firmu k maximální prosperitě a autonomizaci procesů tak, aby firma byla řiditelná i bez vaší přítomnosti.

bba_sekce

Celé studium i tréninky probíhají maximálně prakticky a všichni účastníci realizují na vlastních pracovištích, což maximalizuje dopad na firemní rozvoj.

Dochází k neuvěřitelnému spojení, podněcování a utužování vzájemných vztahů mezi jednotlivci, týmy i ozdravení firemního klimatu.

Celé studium probíhá interaktivní formou, je natáčené a všechny materiály po realizované firemní akademii vám v organizaci zůstanou.

Skutečnost, že máte vlastní akreditovanou firemní akademii je úžasná výhoda pro přitahování vhodných talentů k vám do organizace.

Jak studium probíhá?

S ohledem na to, že se jedná o nejkomplexnější službu, postupujeme velmi obezřetně od samotného počátku.
Nejprve provádíme komplexní poznání organizace na klíčových úrovních:

01

Personální poznání organizace

Zde se zaměřujeme zejména na Komplexní poznání klíčových osobností v organizaci. Sledujeme jejich kompetentnost, psychickou kondici, míru sepjetí s organizací, jejím smyslem i posláním a v neposlední řadě také jejich ochotu se ve jménu organizace rozvíjet i nadále. Součástí poznání je také zaměření na vztahy mezi lidmi napříč organizací.

Celý proces sestává z několika kol; od vyplnění online dotazníků, přes jejich analýzu, následné setkání s diagnostikem až po vyhodnocení a vyhotovení zprávy obsahující kompletní výsledky včetně doporučení na další péči a rozvoj.

02

Systémové poznání organizace

Posuzujeme kvalitu základních stavebních pilířů organizace (smysl, mise, vize, cíle, hodnoty), dále jejich systémové uchopení v podobě organizační struktury, popisů pracovních rolí včetně všech náležitostí (směrnice, nařízení, návody, formuláře, normy apod.) a v neposlední řadě se zabýváme také procesy, jejich řízením, vyhodnocováním kvality apod.

I v tomto případě podáváme výstup z celé analýzy včetně návrhů na konkrétní změny.

03

Stejně takto postupujeme i v dalších klíčových oblastech v organizaci jako je:
· ekonomika a finance.
· vztahy s klienty, jejich získávání, udržení a systematická tvorba obchodních přátelství.
· vztahy s dodavateli a systematický rozvoj dodavatelské kvality.
· případně další odvětví

04

Z celého komplexního poznání sestavujeme výstup, který je jednak auditní zprávou, ale hlavně je zrcadlen ve zcela individualizovaném návrhu firemní akademie maximálně respektující aktuální potřeby až na úroveň jednotlivců a zároveň zohledňující budoucí směřování, vůči kterému právě má sloužit vlastní firemní akademie.

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Firemní akademie

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Firemní akademie

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Firemní akademie

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Firemní akademie

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Firemní akademie

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Firemní akademie

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Firemní akademie

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Kdy a kde začíná
studium?

Scházíme se v Brně, ovšem můžeme se domluvit na individuálním dálkovém vzdělávání.

A

Firemní akademie

Začít můžeme kdykoliv

Směrnice:

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.