Studium Mistrovství v komunikaci

Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňujeme na essential college, spočívá v tom, že kombinujeme online vzdělávání a komunitní rozvoj s osobním setkáváním v tréninkové skupině a také individuální setkávání se studijním trenérem. Zastáváme názor, že učení se novému vede k výsledkům pouze, je-li ve více než dostatečném spojení s praxí. Smyslem našeho vzdělávání není učit se suchou teorii, která je odtržená od reálného světa. Naopak, zakládáme si na udržení množství probírané teorie na minimum a většinu času a energie tak dáváme do reálné praxe, která jediná vám přinese skutečné výsledky a pokrok.

EC LOGO essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

1,5 rok, MSc., 3 povinné výukové moduly

Je toto studium pro vás?

undraw candidate ubwv essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Je váš profesní život závislý na tom, jak kompetentně dokážete působit na lidi?

undraw voice interface re mhnw essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Jsou role, které v životě zastáváte, úspěšné v návaznosti na to, jak umíte ovlivňovat druhé?

undraw connection re lcud essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Je součástí vaší životní či profesní dráhy i zaměření na prospěšnost ostatním tím, jak jim umíte naslouchat a být vhodným komunikačním partnerem?

undraw winners re wr1l essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Chcete navazovat, vytvářet a rozvíjet skutečně zdravé partnerské či mezilidské vztahy?

Přehled programu

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí. Jen vědomé praktikování studijních poznatků do praxe povede k reálným výsledkům, které vás budou inspirovat k dalšímu vzdělávání a osobnostnímu rozvoji. Proto se zaměřujeme hlavně na praxi. Profesní magisterské vzdělávání je vrcholným mistrovstvím tréninku mezilidské komunikace. Tento program je zpravidla otevírán maximálně jednou ročně pro jeho náročnost. Celý výcvik je postaven na kombinaci tréninků se vzestupnou obtížností od základů komunikačních vzorců přes několik stupňů NLP (neurolingvistického programování) až po konverzační hypnózu a reálný trans.

bba_sekce

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání formou diagnostického online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj tak, aby přinesl optimální výsledky.

02

Před zahájením studia vás čeká úvodní setkání, které slouží k poznání studijního oddělení, studijního trenéra, lektora a celé studijní skupiny. Seznámíte se s celkovým průběhem studia.

03

Fyzické setkání s lektorem na praktické výuce ve skupině probíhá jednou za měsíc, kde budete trénovat naučené znalosti a zlepšovat své kompetence.

04

Mezi skupinovými tréninkovými setkáními jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

05

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Sepsanou práci obhájíte, dále následuje rozhovor s vašimi lektory. Absolvujete-li, následuje promoce, a jako absolventi získáte diplom s profesním titulem MSc.

Moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka testujeme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. Anatomie komunikace I a II

Stručný obsah modulu

Naučíte se účinně mlčet a mluvíte tehdy, kdy to bude skutečně žádoucí a prospěšné.
Budete zvládat uzdravovat mezilidské vztahy a vytvářet už jen takové, ve kterých není toxicita.
Naučíte se pracovat se svým egem, aby vám sloužilo a nevládlo.
Budete umět komunikovat konstruktivně a nenásilně v jakékoliv, sebevypjatější situaci.
Naučíte se správně dýchat, abyste mohli účinně zvládnout a ustát jakkoliv nepříjemnou situaci.
Naučíte se pracovat se svými emocemi tak, abyste je uměli rozpoznávat a z každé vždy vytěžili vše podstatné včetně situací, kdy budete pomáhat ostatním zvládat jejich emoce.
Naučíte se pozorovat nestranným způsobem včetně úspěšného vědomého praktikování improvizace cestou principů veřejné samoty.

Co si z modulu odnesete?

Hlavním výstupem je pochopit na jakých principech funguje člověk sám, aby si mohl všímat i toho, jak to mají lidé v jeho okolí. Celý modul je založený na velmi intenzivním trénování při skupinových setkáních, aby byl každý účastník na reálné praktikování maximálně připraven.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

2. NLP (neurolingvistické programování) I, II a III

Stručný obsah modulu

Naučíte se všechny potřebné základy proto, abyste dokázali vědomým způsobem ovlivňovat vlastní myšlení včetně ozdravení již vytvořených programů (vzorců chování).
Naučíte se pracovat se vzpomínkami z minulosti ve svůj prospěch a také vědomé a zdravé vytváření emočně prospěšných paměťových stop (kotvení).
Budete prospěšně ovládat principy somatizace změnou vlastního psychického stavu (kondice) včetně projekce do mluveného slova ať už prospěšného pro sebe sama či ve prospěch ostatních (clean language a symbolické modelování).
Naučíte se technikám raportu a také vytváření změn metaforickou imaginací.

Co si z modulu odnesete?

Hlavním přínosem kombinace těchto tří modulů je provést vás jak teoreticky, tak hlavně prakticky všemi aspekty NLP a konverzační hypnózy, abyste dokázali zcela vědomým způsobem modelovat svoji psychickou kondici včetně přesahu do somatizace a také aby to dokázali i ve prospěch ostatních.

Detailní informace

Délka trvání: 5 měsíců
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

3. Trans a hypnóza

Stručný obsah modulu

Naučíte se všechny potřebné základy proto, abyste dokázali vědomým způsobem používat základní neklinické hypnotické techniky včetně autohypnózy.

Co si z modulu odnesete?

Tento modul je velmi specifický, neboť je zakončen 2 denním soustředěním naplněným vlastním praktikováním a tréninkem pro každého účastníka.

Detailní informace

Délka trvání: 2 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

Disertační práce

Stručný obsah modulu

Díváte se na modulové práce s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Neopisujete skripta nebo knihy, píšete svůj vlastní život.
Disertační práce končí vaším aktuálním pohledem na celý průběh studia, kým jste byli a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem bude popis vašeho života během studia. Díky disertační práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď. Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během studia zažili.

Detailní informace

Délka trvání: 2-3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: Disertační práce z praktikování v českém jazyce

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Mistrovství v komunikaci, MSc.

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Kdy a kde začíná
studium?

Skupinová tréninková setkání probíhají v Brně. Setkávání se studijním trenérem probíhá zpravidla online, není-li dohodnuto jinak. Pokud jste nějak znevýhodněni, uděláme maximum proto, abychom se mohli dohodnout na individuálním dálkovém vzdělávání. Studium trvá obvykle 1 rok (maximálně 14 měsíců) a probíhá podle akreditovaného rámce.

Směrnice:

Náhled smlouvy:

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.