Rekonstrukce identity

Rekonstrukce identity je unikátní online psychologický zážitkový výcvik určený pro ty, kteří se chtějí naučit efektivněji pracovat s vlastním myšlením, zlepšit komunikaci, být asertivnější, lépe zvládat stres, navazovat zdravé vztahy, mít celkově větší úspěch, dosahovat svých cílů a docílit trvalé změny především v osobním životě.

Tento program umožní každému na sobě během jednoho roku soustavně pracovat. Součástí každého bloku je úkol, který umožní aplikovat získané vědomosti v praxi.

rekonstrukce_identity_web_header-1

1 rok, 3 bloky

Co získám, když do toho půjdu?

vize
  • Získám větší svobodu a nový impuls do života.
  • Naučím se vyvažovat osobní, rodinný a pracovní život.
  • Ujasním si, jaké všechny role v životě zastávám a rozhodnu se, ve kterých nadále zůstanu a které opustím.
identita
  • Zásadním způsobem posílím disciplínu a zodpovědnost.
  • Naučím se vidět situace z jiných úhlů pohledu.
  • Budu se umět zdravě prosadit a obhájit si svoje priority.
  • Budu si umět lépe organizovat vlastní čas.
myšlení
  • Změním mentální vzorce svého reagování během konfliktů.
  • Převezmu plnou zodpovědnost za svůj dosavadní život a budu dělat rozhodnutí v souladu s mými hodnotami.
  • Pravidelně dbát na duševní pohodu.

Dále získáte jednoduché techniky pro navození porozumění v pracovních i partnerských vztazích a objevíte kouzlo nenásilné a konstruktivní komunikace včetně možnosti jejího využití. Naučíte se dívat na svět očima psychologa, což vám ukáže, jak nahlížíte na své silné i slabé stránky.

Přehled programu

Posluchač se během výcviku zamýšlí nad tím, zda to, co žije a jak to žije, je skutečně v souladu s jeho hlubokým přesvědčením. Uvědomuje si, kým je, když vystoupí ze všech rolí, do nichž denně či jinak pravidelně vstupuje. Učí se vracet k sobě tak moc a tak často, v jak náročném světě rolí žije, aby mohl dobít energii a zabránil tak obtížím, jako jsou poruchy spánku, nespavost, potíže s trávícím ústrojím či s imunitou.

Cílem tohoto programu je, aby se z posluchače stal vědomý jedinec, který se rozhoduje zcela v souladu se svými hodnotami a s tím, jak se aktuálně cítí. Již nebude muset utíkat, protože dokáže čelit všem situacím se vztyčenou hlavou a řešit tyto situace konstruktivně s plnou zodpovědností za následky.

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí, a právě k tomuto způsobu vzdělání vedeme i posluchače Rekonstrukce identity, protože jen vědomé praktikování povede k žádoucím výsledkům.

Jak vypadá cesta rekonstrukcí identity?

V rámci této cesty projde posluchač třemi vzdělávacími bloky. 

1. krok

V prvním kroku po vstupu do online portálu vás čeká komplexní poznání psychologickou hrou Get2KnowMe. Díky výsledné zprávě budete vědět, v jaké se nacházíte kondici osobnostně a na co byste se měli zaměřit tak, aby jste dosahovali žádoucí výsledky.

2. krok

Následuje první setkání s trenérem, který vás provede hlubokým sebepoznáním, aby maximalizoval přínosy do praxe. Poskytne vám zpětnou vazbu na odevzdané úkoly a pomůže vám vrátit se k sobě, ke své podstatě. Konzultace s trenérem si můžete v průběhu roku kdykoliv dokoupit.

3. krok

Na konci programu sepisujete krátkou závěrečnou zprávu, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením toho, kým jste se stali a zda-li jste získali to, kvůli čemu jste do programu vstoupili.

Moduly programu

1. Psychodiagnostika Get2KnowMe®

Get2KnowMe

Get2knowMe vede člověka k poznání toho, co je pro něj v životě důležité. Jedná se o psychologickou hru, díky níž získáte uvědomění a sebepoznání v oblasti hodnot, emocí a kompetencí. Odhalíte svůj potenciál a najdete své talenty. Zjistíte, jaké jsou vaše životní hodnoty a kam chcete směřovat.

Proč každého účastníka poznáváme?
Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do kurzu a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, kterými tématy má účastník nejdříve projít. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

2. Poznávám sám sebe

Stručný obsah modulu
Poznáte, kým skutečně jste a začnete žít vědomý život.
Ujasníte si, jaké všechny role zastáváte a jak se v dané roli cítíte.
Zcelíte vlastní identitu.
Převezmete plnou zodpovědnost za svůj dosavadní život a budete dělat rozhodnutí v souladu s vašimi hodnotami.

Co si z modulu odnesete
Odnesete si poznání sami sebe. To, kým jste a jak se cítíte. Nebudete žít život někoho jiného, ale ten váš. Budete vděční za to, kým jste a už si nebudete říkat, co si druzí o vás pomyslí.
Přestanete se srovnávat. Naučíte se přijímat se takoví, jací skutečně jste. Naučíte se nesoudit, nebrat si věci osobně. Budete vědět, co od života chcete, kam směřujete a budete si umět užívat život v přítomnosti.
Naučíte se také odpouštět; sobě i ostatním.

Detailní informace
Délka trvání: 4 měsíce
Průběh: Praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem.

3. Zdravá komunikace

Stručný obsah modulu
Navazuje na identitu, kdy už víte, kdo jste.
Naučíte se vést zdravou a konstruktivní komunikaci.
Poznáte zdravé a nezdravé vztahy a jak je upevňovat a ozdravovat.
Naučíte se komunikační techniky, abyste dokázali porozumět druhým.

Co si z modulu odnesete
Jakmile budete mít zdravější a silnější vlastní identitu a budete vědět, kým jste, naučíte se, jak s druhými konstruktivně a nenásilně komunikovat. V komunikaci budete umět naslouchat druhému
a poznávat ho bez předsudků a hodnocení. Díky komunikačním technikám budete oslovovat a pojmenovávat, jak se cítíte a co potřebujete v interakci s druhými. Postupně budete také schopni pomáhat druhým v tom, aby i oni sami komunikovali méně násilně.

Detailní informace
Délka trvání: 3 měsíce.
Průběh: Praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem.

4. Zdravé vztahy

Stručný obsah modulu
Poznáte principy zdravých vztahů bez toxicity.
Naučíte se, jak funguje zdravý vztah a jak o něj pečovat.
Naučíte se odhalovat nezdravé typy chování; nejprve u sebe a následně i u ostatních.
Poznáte, jak žít spokojený život tím, že jste prospěšní ostatním.

Co si z modulu odnesete
Pomocí principů konstruktivní a nenásilné komunikace a pravidel fungování zdravého vztahu budete mít nejen funkční vztahy, které prosperují a baví vás, ale budete i ve spojení sami se sebou skrze role, které vás naplňují a obohacují.
Naučíte se u sebe i u druhých vnímat, kdy se nechovají v souladu se sebou samými, ale spíše kopírují naučené vzorce chování například od rodičů. Naučíte se to zdravě pojmenovat a odbavit to konstruktivně pomocí technik transakční analýzy.

Detailní informace
Délka trvání: 3 měsíce.
Průběh: Praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem.

5. Závěr

Stručný obsah modulu
Díváte se na své dílčí úkoly s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Popisujete svůj životní příběh.
Závěrečná práce končí vaším aktuálním pohledem na celý průběh kurzu, kým jste byli na začátku a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?
Výstupem bude popis vašeho života během kurzu. Díky závěrečné práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď.
Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během tohoto kurzu zažili.

Detailní informace
Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: Praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem.
Zakončení: V samotném finále ve spolupráci se studijními trenéry zrekapitulujete vaši cestu rekonstrukcí identity. Zhodnotíte veškeré přínosy a pocity, které vám vzdělávání přineslo. A taky možná právě vy budete ti, kteří natočí podcast, kde se podělíte s ostatními o vlastní zážitky, uvědomění a pokrok.

Kdo bude vaším parťákem?

Sdílení účastníků programu

Najdete nás na:

ryba essential college Rekonstrukce identity

Ryba smrdí od hlavy

ppk-logo-webm

Psychologie pro každého

improovio

Magazín Improovio a First Class

LinkedIn_Logo_2013
Facebook_New_Logo_(2015)

Kontaktujte nás