HR Business Program

HR Business Program je skvělou volbou pro každého, kdo se chce vzdělávat v oblasti personalistiky a práce s lidskými zdroji. Ať už je HR vaším denním chlebem, nebo v oboru právě začínáte, studijní program je pro vás navržen tak, abyste jej mohli individuálně přizpůsobit svým potřebám. Velký přínos má také pro ty z vás, kteří se oblasti HR při své profesi věnují pouze okrajově.

Absolvováním studia získáte komplexní přehled o celé HR agendě. Program je zaměřen maximálně prakticky a kombinuje online výuku a setkávání se s mentorem. Právě tato setkání jsou klíčová k tomu, abychom vám celé studium přizpůsobili maximálně na míru. Na individuálních konzultacích budete témata probírat do hloubky a získáte tak nejen teoretické znalosti, ale prokazatelné praktické dovednosti.

1 rok, BSc., 3 povinné výukové moduly

Je tohle studium pro vás?

Pracujete na pozici HR specialisty a chcete se v oboru zdokonalit, nebo vaše práce zahrnuje HR agendu, ve které potřebujete nabrat zkušenosti?

Máte zájem pochopit odvětví personalistiky komplexně a prakticky?

Toužíte dosáhnout výrazných úspěchů již během studia?

Chcete se studovanou látkou zabývat do hloubky a nacházet tak nové úhly pohledu?

Jste připraveni na intenzivní a zábavné vzdělávání?

Přehled programu

Cílem tohoto programu je umožnit vám projít si celou HR agendu teoreticky i na praktických příkladech. Celé studium budete absolvovat zcela individuálně a veškerou nastudovanou teorii budete ihned zkoušet na reálných úkolech v rámci vaší běžné pracovní činnosti. Díky tomu získáte v daných tématech vyšší kompetentnost, ale také adekvátní praxi a prokazatelné výsledky. Po celou dobu studia budete mít k dispozici mentora, který vás programem provede a pomůže vám z něj vytěžit maximum.

bba_sekce

Díky tomu, že je studium uzpůsobeno pro individuální vzdělávání, je vhodné pro všechny, kteří se o problematiku zajímají a pracují v oboru.

I

Pracujete v oblasti HR krátce a potřebujete si prohloubit své znalosti, abyste se v práci cítili sebevědoměji? Váš mentor s vámi vše detailně projde a vy tak budete moci svou práci vykonávat s větší jistotou.

I

Máte naopak v HR zkušenosti, ale víte, že se potřebujete zdokonalit? V tom případě si úvod „pouze” zopakujete a naplno se ponoříte do náročnějších témat.

Věříme, že ať už je úroveň vašich znalostí jakákoliv, přinese vám tento program nové úhly pohledu a naučí vás vnímat celou problematiku komplexně a v souvislostech. Po absolvování programu budete mít dostatek profesních znalostí, které budete moci uplatnit v širokém spektru HR pozic.

Teorie jen v nezbytném rozsahu.

Individuální přístup po celou dobu studia.

Maximum praxe a praktických úkolů využitelných ihned v běžné práci.

Interaktivní online studium s bohatou databází inspirativních zdrojů ke stažení.

Jak studium probíhá?

1. Před zahájením studia

Před vstupem do studia vás nejprve čeká komplexní poznání formou online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj, tak aby přinesl optimální výsledky.

2. Začátek studia

Jakmile do kurzu nastoupíte, dostáváte plný přístup k online výuce, která je rozdělená na jednotlivé moduly. Každý modul se skládá z více studijních částí, které jsou tematicky rozdělené a vzájemně na sebe navazují.

3. Intenzivní studium

V průběhu absolvování témata detailně procházíte na individuálních konzultacích se svým mentorem. Veškerou teorii si tak budete zkoušet na praktických úkolech, které dostanete zadány a které praktikujete v běžné pracovní činnosti. Již v průběhu studia tak získáváte adekvátní praxi v oboru.

4. Poslední krok

Po dokončení všech modulů vás čeká poslední část — disertační práce. Tu na závěr obhájíte před odbornou komisí.

5. A je hotovo!

Gratulujeme! Studium máte řádně za sebou a diplom s titulem BSc. máte co nevidět ve vlastních rukou!

Moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

MODUL 1 - Kým jsem já a moje organizace

Část 1 – Anatomie komunikace v HR

V první části programu se zaměříme na poznání vlastní identity, jelikož se jedná o klíčový aspekt pro úspěšné zvládání jakékoliv profese. Věnovat se budeme také práci s vlastními emocemi a zvládnutí svého ega. Důležitou součástí bude lekce zaměřená na komunikační dovednosti a jejich význam v pracovním prostředí.

Část 2 – Identita organizace a moje role v ní

Zaměříme se na úvod do HR. Projdeme si klíčové oblasti personalistiky v různých typech organizací a vydefinujeme si, jaké existují role v rámci HR. Zabývat se budeme základními kompetencemi HR specialistů, zamyslíme se nad postavením organizační struktury ve firmách a důležitostí firemní kultury.

MODUL 2 – Moderní akvizice talentů

Část 1 – Akvizice talentů v krátkém období

Budeme se věnovat tomu, jak přivést do své firmy ty správné talenty a jak naopak včas odhalit ty nevhodné. Zaměříme se na jednotlivé kanály a techniky, prostřednictvím kterých lze vhodné kandidáty hledat. Důležitým bodem bude také následná selekce a post-selekce vybraných uchazečů.

Část 2 – Akvizice talentů v dlouhém období

V návaznosti na předchozí část se zaměříme na nástroje dlouhodobé akvizice talentů, mezi které patří employer branding, strategický talent sourcing, utilizace databáze a finální syntéza. Cílem této části je především naučit se, jak dlouhodobě a kontinuálně získávat pro svou firmu ty nejvhodnější talenty.

MODUL 3 – Cyklus talentů uvnitř organizace

Část 1 – Legislativa

Projdeme si důležité legislativní dokumenty, které nesmíte při práci se zaměstnanci opomenout. Projdeme si důležité legislativní kroky od fáze před nástupem zaměstnance, až po jeho ukončení.

Část 2 – Práce s talenty uvnitř organizace

V poslední části programu se budeme zabývat celým životním cyklem pracovníka z pohledu HR. Zaměříme se na to, jak správně vydefinovat pracovní pozici, a jak probíhá celý life-cycle od onboardingu až po offboarding.

Dizertační práce

Celé studium zakončíte závěrečnou disertační prací, kterou následně obhájíte před odbornou komisí. V disertační práci se podíváte na celé studium s odstupem a zamyslíte se nad tím, co vám studium dalo a kam vás posunulo. Zhodnotíte tak svůj pohled na celé studium a uvědomíte si, kde jste byli na začátku a kde stojíte nyní. Toto zamyšlení vám pomůže zachytit vše, co jste přenesli do praxe a jaké znalosti jste získali.

Kdo vás provede?

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.