Doktorské studium

Doktorské studium je vrcholným mistrovstvím profesního vzdělávání. Oproti bakalářskému či magisterskému profesnímu vzdělávacímu programu, které mají stanovený obsah, posloupnost jednotlivých částí i formu, se v doktorském tréninku jedná ryze o individualizované zaměření precizně respektující vaše potřeby, preference i motivy. U nás, na essential college, se zaměřujeme na dvě podoby profesního doktorského studia.

Profesní doktorské studium DBA (Doctor of Business Administration) je variantou, kdy pečujete velmi detailním způsobem o svoji oblast zájmu (zpravidla to bývá vaše vlastní firma či část organizace, která spadá do vaší oblasti zodpovědnosti). Cíle vašeho studia a praktikování obvykle patří do několika oblastí spojených s předáním organizace či její části:

 • před prodejem organizace ji dostat do maximální kondice, aby skutečně fungovala a systémově byla nejen řiditelná, předvídatelná a škálovatelná – nýbrž také i udržitelným způsobem rozvíjející svoji prosperitu v rukou budoucího vlastníka.
 • příprava na předání organizace následovnické generaci, aby mohla tato generace managementu pokračovat v nových perspektivách fungování organizace spolu se zachováním stávajících funkčních vzorců.
 • dostat organizaci do takového stavu rozvoje a autonomního fungování, aby si představitelé organizace mohli dovolit komfort odejít z exekutivního vedení, aniž by organizace a její prosperita jakkoliv utrpěla, právě naopak.
 • některé další varianty.
EC LOGO essential college Doktorské studium DBA

Studium trvá obvykle 2-3 roky a obsah se volí vždy na základě individualizovaného zaměření ve prospěch potřeb posluchače.

bba_sekce

Je toto studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Doktorské studium DBA

Jste majitelé organizace a zároveň její vrcholní představitelé ve vedení exekutivy, kteří chcete vybudovat autonomně fungující organizaci?

undraw meeting re i53h essential college Doktorské studium DBA

Vedete exekutivu a chcete opravdu v organizaci trávit méně času a přitom objektivně zažívat, že organizace funguje a konzistentně se rozvíjí skrze kompetentní personál, který jste trénovali?

undraw inspiration lecl essential college Doktorské studium DBA

Chcete organizaci připravit na prodej či na předání následovnické generaci a nechcete na to být sami?

Přehled programu

Studium trvá obvykle 2-3 roky a obsah se volí vždy na základě individualizovaného zaměření ve prospěch vašich potřeb.

Hlavními rozdíly mezi studiem DBA a Dr. jsou v tom, že:
· DBA studium je zaměřené na velmi hluboké praktikování managementu a leadershipu v organizaci ve prospěch její maximální prosperity.
· Dr. studium je zaměřené na vytvoření vlastního vzdělávacího obsahu, který bude aktivně podporovat organizaci či bude samostatně komerčně atraktivní.

bba_sekce

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká komplexní poznání formou online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj, tak aby přinesl optimální výsledky.

02

Před samotným zahájením studia vás čeká několik setkání se garantem profesního doktorského studia, která slouží k vytvoření tzv. Konstruktu. Jedná se o podrobný dokument, který obsahuje všechny základní pilíře, na kterých bude stát vaše studium (popsáno níže).

03

Bude-li vaše individuální studium doplněno o již existující části/moduly, budete se jich účastnit podle sestaveného Konstruktu.

04

Fyzické setkání s lektorem na praktické výuce ve skupině probíhá jednou za měsíc, kde budete trénovat naučené znalosti a zlepšovat své kompetence.

05

Mezi skupinovými tréninkovými setkáními jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

06

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Sepsanou práci obhájíte, dále následuje rozhovor s vašimi lektory. Absolvujete-li, následuje promoce, a jako absolvent získáte diplom s profesním titulem DBA.

Moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. Sestavení konstruktu

Jedná se zpravidla o několika týdenní/měsíční práci, během které sestavujete pod vedením garanta všechny potřebné podklady pro schválení individualizovaného profesního doktorského studia;

 1. Co je cílem studia? Jaký smysl to má naplnit?
 2. Kdo je cílová skupina, jíž to má sloužit? Jak?
   1. Jak se cílová skupina vyznačuje? Chová? Co potřebuje?
 3. Jaké výsledky to má přinést? K čemu tyto výsledky budou prospěšné?
 4. Jaký bude mít studium průběh?
   1. Teoretický?
   2. Praktický?
 5. Jak bude v praxi ověřeno, že to probíhá/dopadlo v souladu s plánem?
 6. a mnoho dalších parametrů.

Sestavení konstruktu je klíčové pro budoucí úspěšný průběh, neboť profesní doktorské studium je velmi individualizované. Právě proto, že nemá obvyklý sylabus, je zapotřebí jej tímto způsobem postavit, pojmenovat a oživit.

2. Schválení konstruktu

Po schválení Konstruktu následuje plnění jednotlivých kroků až do úplného absolvování a poté promoce.

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Doktorské studium DBA

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Doktorské studium DBA

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Doktorské studium DBA

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Doktorské studium DBA

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Doktorské studium DBA

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Doktorské studium DBA

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Doktorské studium DBA

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti?

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.