Na essential college poskytujeme vzdělávání podle nejvyšších standardů akreditované výuky, u které je vyžadováno okamžité převedení do praxe.​

international-board-2

INTERNATIONAL BOARD FOR ACCREDITATION AND CERTIFICATION OF EDUCATION

(Mezinárodní výbor pro akreditace a certifikace ve vzdělávání)

IBACE akredituje instituce vyššího vzdělávání. Primárním cílem je vytvořit a udržovat vysoké úrovně vzdělávání a etické obchodní praktiky mezi jeho akreditovanými institucemi. IBACE ACCSC byla založena v roce 1965 jako Akreditační komise National Association of Trade odborných škol (NATTS). V roce 1967 komise obdržela uznání od US Ministerstva školství jako nezisková, nezávislá akreditační agentura, která potvrzuje stav Komise jako spolehlivý orgán pro vytvoření vzdělávacích standardů.

eaboe

EUROPEAN ACCREDITATION BOARD FOR ONLINE EDUCATION

(Evropský akreditační výbor pro on-line vzdělávání)

EABOE je nezávislá, nezisková organizace na členské bázi, věnující se povolení všech akademických institucí v evropských zemích. Jeho cílem je podporovat efektivní vzdělávací praxi ve školách a univerzitách.

GABDE

GLOBAL ACCREDITATION BOARD FOR DISTANCE EDUCATION

(Globální akreditační rada distančního vzdělávání)

GABDE je celosvětově uznávanou akreditační asociací, která se oddala poskytování akreditací akademickým institucím včetně, školám a univerzitám a odborným ústavům založených ve Spojených státech a Kanadě. Na svých pracovištích podporuje a vyhodnocuje kvalitu procesů zajišťování v různých akademických institucích s cílem zajistit akademické kvality. GABDE pracuje na budování sítě akreditovaných institucí, které poskytují mezinárodní standardy vzdělávání. GABDE povzbuzuje školy a univerzity kriticky zhodnotit své vize, strategie, priority, vedení, programy a zdroje, aby se zvýšila jejich úroveň vzdělání.

pozadi

Z Českých institucí a autorit naplňujeme zákonné předpoklady a normy dané MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY a MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY v programu „Kurz pro prodejce vyhrazených léčiv“.