Potřebujete být kompetentní na té nejvyšší úrovni pro vzdělávání vlastního týmu? Trénujete pracovníky ve firmě jako interní lektor? Vzděláváte jako lektor a najímají si vás klienti? Výcvik lektorů představuje jedinečnou příležitost, jak můžete zásadně zvýšit a profesionalizovat své kompetence v oblasti vzdělávání a předávání informací i znalostí způsobem, který umožní maximální efektivitu vzdělávacího procesu. Teoretickou přípravu v podobě principů role lektora, jeho kompetencí a zásad pedagogiky i andragogiky doplňují příklady z praxe a mnoho praktických cvičení.Nedílnou součástí Výcviku lektorů je bohaté praktikování všech znalostí formou prezentací, na které dostanete profesionální zpětnou vazbu od mistrů v oboru.
EC LOGO essential college Výcvik lektorů, BSc.

6 měsíců, 4 bloky

Co získáte, když do toho půjdete?

dr
  • Pochopíte zásady vzdělávacího procesu (rozdíl mezi profesním a akademickým vzděláváním).
  • Dokážete zaujmout své publikum.
  • Dokonale zvládnete propojení audiovizuálních pomůcek (prezentace, výklad, tabule).
dr
  • Dáte svým posluchačům pocit velkoleposti.
  • Vtáhnete své posluchače do děje způsobem, který jim nedovolí nedávat pozor.
  • Naučíte se, jak zvládat posluchače v různých neobvyklých situacích.
duševní pohoda
  • Naučíte se rozeznat, kdy být mentorem a kdy koučem.
  • Budete umět posluchače vyvádět z jejich komfortní zóny.
  • Budete umět precizně naučit znalosti, tak i trénovat dovednosti.

Naučíte se také nejen, co nejlépe funguje (“best practices”), ale i nejčastější chyby, jaké lektoři dělají a jak se jich vyvarovat. Dovednosti, které získáte díky Výcviku lektorů uplatníte i v jiných formách profesní a osobní komunikace, protože výhody zaujetí ostatních a efektivního předávání informací a znalostí zdaleka nekončí za dveřmi učebny.

Přehled programu

Během výcviku se dozvíte teoretické základy vzdělávání a efektivního učení i trénování. Pochopíte, co je to Bloomova taxonomie a její význam pro učební proces. Naučíte se, jaká je vaše role a co znamená být lektorem a mentorem pro své publikum a jaké kompetence k tomu potřebujete. Zvládnete pokročilé techniky tvorby prezentací a způsoby, jak dokonale sladit vizuální složku s profesionálním vzděláváním. Dokážete publikum nejen zaujmout, ale také aktivně zapojit a tím zvýšit kvalitu předávání a přijímání probíraného tématu. Budete umět reagovat na otázky a připomínky ze strany publika způsobem, který dá všem zúčastněným pocit individuálního přístupu a péče.

Na konci Výcviku lektorů se stanete plně kompetentním k vedení kurzů, vzdělávacích programů a školení jak osobních, tak i v online prostředí. Vaše školení budou mít výsledky a vaše publikum bude školící místnost opouštět nejen se získanými informacemi a znalostmi, ale také s pocitem, že k předání došlo formou profesionální, interaktivní a zábavnou. Všichni budou chtít to, co jste je naučili, zavést do praxe.

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí, a právě k tomuto způsobu vzdělání vedeme i vás jako posluchače Výcviku lektorů, protože jen vědomé praktikování povede k žádoucím výsledkům.

bba_sekce

Jak vypadá cesta Výcvikem lektorů?

1. krok

Před zahájením studia projdete podrobným poznáním, abychom vám mohli garantovat, že avizované výsledky a přínosy výcvikem skutečně získáte. Obsahem poznání je vyplnění několika dotazníků online, které následně vyhodnotí diagnostik a poskytne vám zprávu. Dále si zahrajete psychologickou hru s odborníkem v reálném čase, abychom vám maximalizovali individuální přístup.

2. krok

Formou interaktivních online setkání se seznámíte se všemi potřebnými teoretickými poznatky pro úspěšné vykonávání role lektora. Tyto vzdělávací bloky vás budou provázet po celou dobu tréninku.

3. krok

Během studia vás čeká velmi mnoho praktikování formou prezentací na zadaná témata (ta budou přirozeně vyplývat z vaší odbornosti), na kterých prokážete pochopení principů a vyzkoušíte si, zda a jak je umíte aplikovat. Na každou prezentaci dostanete okamžitou zpětnou vazbu.

Moduly kurzu

1. Základní pravidla, principy a popis role lektora

Stručný obsah modulu
Poznáte základní pravidla práce lektora a popis role. Seznámíte se s typy socioekonomického myšlení ve výuce, jaké přístupy k různým účastníkům vzdělávání používat a jaký je vztah lektora a jeho posluchače.

Co si z modulu odnesete?
Ujasníte si, co se od vás jako od lektora očekává, čím pro své klienty jste a čím byste být neměli. Naučíte se připravovat na práci lektora s ohledem na vaši audienci a jejich potřeby.

Detailní informace
Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: online setkání

2. Kompetence role lektora

Stručný obsah modulu
Projdete si, jaké povinnosti a zodpovědnosti v roli lektora máte a jaké vybrané principy koučování a leadershipu během přednášení uplatníte. Naučíte se hodnotit výsledky práce lektora a základní pilíře výuky, prezentace nebo školení.

Co si z modulu odnesete?
Porozumíte cyklu profesního vzdělávání a jeho návaznosti na potřebné kompetence a postupy, uplatňované během výuky.

Detailní informace
Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: online setkání

3. Bloomova taxonomie, pedagogika a andragogika

Stručný obsah modulu
Projdete Bloomovu taxonomii a její význam pro vzdělávací proces. Seznámíte se s bariérami v rozvoji a co znamenají pro roli lektora.

Co si z modulu odnesete?
Pochopíte, jak na sebe jednotlivé fáze učícího procesu navazují a jak je jako lektor uchopit. Poznáte, jak souvisí vzdělávací proces a koučování.

Detailní informace
Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: online setkání

4. Kompetence lektora v praxi

Stručný obsah modulu
Naučíte se posuzovat úroveň kompetencí v jednotlivých patrech Bloomovy taxonomie a tak zhodnotit, zda vaši klienti dosahují očekávaného rozvoje. Poznáte, co znamená a k čemu je potřebný sigle-round a double-round feedback.

Co si z modulu odnesete?
Budete mít dovednost vyhodnocovat, zda vaši klienti zvládli jednotlivé kroky. Současně budete umět vyhodnotit, zda jako lektor plníte očekávání své role v praxi.

Detailní informace
Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: online setkání

Kdo bude vaším parťákem?

Vzděláváme

Studovali u nás

Najdete nás na:

ryba essential college Výcvik lektorů, BSc.

Ryba smrdí od hlavy

ppk-logo-webm

Psychologie pro každého

improovio

Magazín Improovio a First Class

LinkedIn_Logo_2013
Facebook_New_Logo_(2015)

Máte dotaz?