Potřebujete být kompetentní na té nejvyšší úrovni pro vzdělávání vlastního týmu? Trénujete pracovníky ve firmě jako interní lektor? Vzděláváte jako lektor a najímají si vás klienti? Výcvik lektorů představuje jedinečnou příležitost, jak můžete zásadně zvýšit a profesionalizovat své kompetence v oblasti vzdělávání a předávání informací i znalostí způsobem, který umožní maximální efektivitu vzdělávacího procesu. Teoretickou přípravu v podobě principů role lektora, jeho kompetencí a zásad pedagogiky i andragogiky doplňují příklady z praxe a mnoho praktických cvičení.Nedílnou součástí Výcviku lektorů je bohaté praktikování všech znalostí formou prezentací, na které dostanete profesionální zpětnou vazbu od mistrů v oboru.
EC LOGO essential college Výcvik lektorů, BSc.

6 měsíců, BSc., 9 povinných výukových modulů

Co získáte, když do toho půjdete?

dr
  • Pochopíte zásady vzdělávacího procesu (rozdíl mezi profesním a akademickým vzděláváním).
  • Dokážete zaujmout své publikum.
  • Dokonale zvládnete propojení audiovizuálních pomůcek (prezentace, výklad, tabule).
dr
  • Dáte svým posluchačům pocit velkoleposti.
  • Vtáhnete své posluchače do děje způsobem, který jim nedovolí nedávat pozor.
  • Naučíte se, jak zvládat posluchače v různých neobvyklých situacích.
duševní pohoda
  • Naučíte se rozeznat, kdy být mentorem a kdy koučem.
  • Budete umět posluchače vyvádět z jejich komfortní zóny.
  • Budete umět precizně naučit znalosti, tak i trénovat dovednosti.

Naučíte se také nejen, co nejlépe funguje (“best practices”), ale i nejčastější chyby, jaké lektoři dělají a jak se jich vyvarovat. Dovednosti, které získáte díky Výcviku lektorů uplatníte i v jiných formách profesní a osobní komunikace, protože výhody zaujetí ostatních a efektivního předávání informací a znalostí zdaleka nekončí za dveřmi učebny.

Přehled programu

Během výcviku se dozvíte teoretické základy vzdělávání a efektivního učení i trénování. Pochopíte, co je to Bloomova taxonomie a její význam pro učební proces. Naučíte se, jaká je vaše role a co znamená být lektorem a mentorem pro své publikum a jaké kompetence k tomu potřebujete. Zvládnete pokročilé techniky tvorby prezentací a způsoby, jak dokonale sladit vizuální složku s profesionálním vzděláváním. Dokážete publikum nejen zaujmout, ale také aktivně zapojit a tím zvýšit kvalitu předávání a přijímání probíraného tématu. Budete umět reagovat na otázky a připomínky ze strany publika způsobem, který dá všem zúčastněným pocit individuálního přístupu a péče.

Na konci Výcviku lektorů se stanete plně kompetentním k vedení kurzů, vzdělávacích programů a školení jak osobních, tak i v online prostředí. Vaše školení budou mít výsledky a vaše publikum bude školící místnost opouštět nejen se získanými informacemi a znalostmi, ale také s pocitem, že k předání došlo formou profesionální, interaktivní a zábavnou. Všichni budou chtít to, co jste je naučili, zavést do praxe.

Věříme ve vzdělávání zážitkem a učení se praxí, a právě k tomuto způsobu vzdělání vedeme i vás jako posluchače Výcviku lektorů, protože jen vědomé praktikování povede k žádoucím výsledkům.

bba_sekce

Jak vypadá cesta Výcvikem lektorů?

1. krok

Před vstupem do studia vás nejprve čeká Komplexní poznání formou diagnostického online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj tak, aby přinesl optimální výsledky.

2. krok

Formou interaktivních online setkání se seznámíte se všemi potřebnými teoretickými poznatky pro úspěšné vykonávání role lektora. Tyto vzdělávací bloky vás budou provázet po celou dobu tréninku.

3. krok

Během studia vás čeká velmi mnoho praktikování formou prezentací na zadaná témata (ta budou přirozeně vyplývat z vaší odbornosti), na kterých prokážete pochopení principů a vyzkoušíte si, zda a jak je umíte aplikovat. Na každou prezentaci dostanete okamžitou zpětnou vazbu.

4. krok

Na závěr vás čeká absolutorium (oficiální ukončení studia), složeno z prezentace závěrečné práce a profesní diskuze se členy komise. Na základě úspěšného složení absolutoria budete připuštěn k promoci a bude vám udělen titul, diplom a dodatek k diplomu (transkript).

Moduly kurzu

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. Lektorské kompetence

Poznáte základní pravidla práce lektora a popis role. Seznámíte se s typy socioekonomického myšlení ve výuce, jaké přístupy k různým účastníkům vzdělávání používat a jaký je vztah lektora a jeho posluchače. Naučíte se, jak pracovat s účastníky profesního vzdělávání, které je odlišné od vzdělávání akademického jak co do obsahu, tak také motivace studentů.

Co si z modulu odnesete?
Ujasníte si, co se od vás jako od lektora očekává, čím pro své klienty jste a čím byste být neměli. Naučíte se připravovat na práci lektora s ohledem na vaši audienci a jejich potřeby. Budete vědět, co musí výuka obsahovat, aby byla efektivní, jak extrahovat zkušenosti, jaké bariéry při učení Vás čekají a jak si s nimi poradit.

2. Umění přednášet a prezentovat

Stručný obsah modulu
Vše, co potřebujete vědět o prezentacích, tedy jak věci dělat ve formě „best practices”, tak i jak je nedělat a čemu se vyhnout (nejčastější chyby). Naučíte se připravit dokonalou prezentaci nejen po formální, ale také obsahové stránce. Objevíte rozdíly ve způsobu prezentování pro různou velikost audience, od malých studijních skupin až po velká auditoria.

Co si z modulu odnesete?
Budete mít jistotu, že prezentace bude pro posluchače srozumitelná nejen po stránce obsahové, ale také atraktivní, čitelná a skvěle doplňující Váš výklad. Současně budete perfektně zvládat práci s různou velikostí skupin posluchačů tak, abyste je dokázali zaujmout a přínos prezentovaného obsahu nebo probírané látky byl co největší.

3. Excelentní výuka online

Stručný obsah modulu
Online výuka má svá specifika, úskalí i výhody. Na straně jedné můžete prezentovat pro skupiny z různých části světa, které byste jinak neměli možnost „dostat“ do jednoho sálu. Na straně druhé, dovednosti, samozřejmé při prezentaci osobní – jako je například oční kontakt – nejsou při online výuce využitelné. Otevírají se však jiné možnosti interakce, které zajistí, že publikum bude mít žádoucí úroveň pozornosti. To vše si projdeme v této části Výcviku lektorů.

Co si z modulu odnesete?
Budete mít znalosti, umožňující maximálně využít možností, které dává online prostředí. Naučíte se, čemu se vyhnout, co udělat jinak a jakými metodami zajistit, že pro Vaše posluchače bude online školení, workshop nebo prezentace stejně atraktivní, jako kdybyste s nimi seděli v jedné místnosti.

4. Poskytování a přijímání zpětné vazby

Stručný obsah modulu
Přijímání a dávání zpětné vazby je zásadní součást výukového procesu a úhelným kamenem dosažené efektivity. Aby této efektivity mohlo být dosaženo, je nutné znát pravidla jak pro předávání zpětné vazby, tak také pro jejích přijímání. Jen tak si ten, který ji dostává, může vzít maximum pro svůj další rozvoj – bez negativních emocí a s autentickým pocitem, že Vám na něm nebo na ní maximálně záleží.

Co si z modulu odnesete?
Schopnost správně dávat zpětnou vazbu konstruktivním způsobem, který nebude v druhé osobě vyvolávat potřebu obrany a vysvětlování. Naučíte se ji také stejným způsobem přijímat – bez zbytečných emocí – protože jen tak ji dokážete správně využít.

5. Praktické prezentace

Stručný obsah modulu
Zásadní části studia jsou praktické prezentace, kterými prokážete, že jste porozuměli teoretickým základům a umíte je využít v praxi. Během studia budete tvořit několik prezentací v různých délkách i formě (osobní prezentace, online prezentace, offline prezentace), na které získáte okamžitou zpětnou vazbu. Poslední, hodinová prezentace Vám pak umožní využít vše, co jste se během studia naučili. Během absolutoria pak popíšete svůj příběh s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a precizním prokázáním všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti.

Co si z modulu odnesete?
Budete své kompetence postupně zvyšovat až na úroveň profesionála, schopného využít všech prezentačních dovedností.

Kdo bude vaším parťákem?

Vzděláváme

Studovali u nás

Najdete nás na:

ryba essential college Výcvik lektorů, BSc.

Ryba smrdí od hlavy

ppk-logo-webm

Psychologie pro každého

improovio

Magazín Improovio a First Class

LinkedIn_Logo_2013
Facebook_New_Logo_(2015)

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.