essential college

CREATE YOUR OWN…

 

Věříme, že každý může být svým vlastním hrdinou a že každý má schopnost vytvářet svůj životní příběh tím, že nalezne smysl svého života a bude jej naplňovat. Proto také potřebuje podporující, bezpečné a inspirující prostředí. 

Essential College takové prostředí vytváří dodržováním klíčových hodnot. Náš tým tvoří profesionálové, kteří jsou jak úspěšní v praxi, tak i kompetentní předat své dovednosti a zkušenosti ostatním. Jsou to lidé, jejichž životní příběh je protkán právě tímto posláním. Pomáháme studentům, aby jejich životní příběhy byly úspěšné a naplněné. 

Naším smyslem je kombinovat nezbytnou teoretickou výuku s dostatečným množstvím praktikování v reálném podnikatelském prostředí, aby každý dosahoval výsledků, které si předsevzal a jsou pro něj smysluplné.

– Petr Pacher
CEO

Poselství z USA

Za vznikem Essential College stojí náš názor, že stávající vzdělávací systém nejen v České republice, nýbrž téměř v celém průmyslově vyspělém světě, není schopen dostatečně pružně reagovat na rychle se měnící potřeby reálných profesních oblastí. Současný vzdělávací systém je zaměřen spíše sám na sebe a na uspokojování potřeb elit, které v něm působí a řídí jej, než aby se věnoval těm nejpotřebnějším – mladým generacím. Nesnaží se jim dát vše potřebné pro to, aby byli v budoucnu uplatnitelní, hodnotní a úspěšní ve svých budoucích profesích.

Absolventi poté často odchází ze škol znechucení, znudění a neschopní řádně se uplatnit na pracovním trhu. Mnohdy odcházejí ještě navíc se zkreslenými, někdy až nereálnými představami o tom, co vlastně představují základní aspekty lidské osobnosti jako je například zodpovědnost, kompetence komunikovat, vědomí vlastní účinnosti a jiné. Jako nově nastoupivší mohou kvůli tomu působit arogantně, přezíravě, s nedostatkem úcty k hodnotám a s absencí dostatečné míry pokory. Na druhé straně však mohou očekávat neúměrné hodnocení nejen v podobě mzdy, ale i benefitů jako je možnost svobodného pracovního prostředí, práce z domu (home office) a další. 

Naše klíčové hodnoty

Rovnováha je pro nás klíčem úspěchu

Kloubíme osobní a profesní růst spolu s rozvojem zdravých a kvalitních vztahů, včetně dostatku prostoru pro sebe sama.

Budujeme spolu přátelské a korektní vztahy

Podporujeme se ve vytváření našich životních příběhů. Jsme k sobě upřímní a respektující. Nebojíme se požádat o radu a rádi ji poskytneme i ostatním.

Naši studenti dosahují výsledků již během studia

Studenty u nás nejen vzděláváme, ale také rozvíjíme jejich schopnosti a vedeme je k budoucímu profesnímu uplatnění.

Každý student je pro nás důležitý

Všichni studenti jsou pro nás partneři, kterým pomáháme v rozvoji. Respektujeme příběh každého z nich a je nám ctí je podporovat.

Záleží nám na
budoucnosti

Respekt a úctu ctíme i ve vztahu k přírodě, proto zodpovědně dbáme na trvale udržitelný rozvoj.

JIŽ NYNÍ MŮŽETE PODÁVAT PŘIHLÁŠKU

OTEVÍRÁME V ZÁŘÍ 2021

Máte-li dotaz, neváhejte nás kontaktovat.
Pište na e-mail info@essentialcollege.cz nebo volejte na +420 774 162 859.

Můžete využít také kontaktní formulář níže.