essential college

create your own…

Jste připraveni na pestrou budoucnost?

Za vznikem essential college (EC) stojí náš názor, že stávající vzdělávací systém v České republice nedostatečně připravuje mladé lidi na jejich budoucnost. Kvantita je na úkor kvality. Teorie vyučovaná na školách převyšuje využití v praxi. Absolventi často odchází ze škol znechucení, znudění a neschopní se řádně uplatnit na pracovním trhu.

EC jde s dobou. Zaměřujeme se na profesní přípravu, kombinujeme online a offline formy výuky v českém a anglickém jazyce, učíme praxí. Tvrzení, že jedině trénink praxí přináší žádoucí výsledky, dokazují posluchači a absolventi naší partnerské firmy University of Applied Management, kteří teoretický základ převádějí do praxe ve svém zaměstnání. EC podporuje studenty v přípravě na jejich prosperující podnikatelskou budoucnost. A to hlavně díky stážím v podnikatelských firmách, se kterými spolupracujeme.

Tuto fakultu zaštiťuje Apollos University, která vzdělává studenty ve 28 zemích světa. Dochází tak k propojování se zahraničními studenty a naplňování naší vize, že ve vzdělávání nejsou žádné hranice.

Na Fakultě praktického vzdělávání EC lze studovat bakalářské studium oboru Mezinárodní podnikání.

Tuto fakultu zaštiťuje University of Applied Management. Na Fakultě profesního vzdělávání EC lze studovat programy BBA, BSc., MBA, MSc., DBA, a Dr., které jsou zaměřené na obchodní nebo manažerské vzdělávání.

Kontaktujte nás

Studijní referent

+420 605 206 641