Doktorské studium

Doktorské studium je vrcholným mistrovstvím profesního vzdělávání. Oproti bakalářskému či magisterskému profesnímu vzdělávacímu programu, které mají stanovený obsah, posloupnost jednotlivých částí i formu, se v doktorském tréninku jedná ryze o individualizované zaměření precizně respektující vaše potřeby, preference i motivy. U nás, na essential college, se zaměřujeme na dvě podoby profesního doktorského studia.

Profesní doktorské studium Dr. (Doctor) je variantou, kdy vytváříte vlastní vzdělávací dílo přímo pro svoji profesní oblast. Cíle jeho studia a praktikování obvykle patří do několika oblastí autorské tvorby, kdy výsledkem je vzdělávací modul či cyklus:

 • vytvoření vlastní firemní akademie.
 • vytvoření procesů, aby organizace svým fungováním naplnila principy učící se organizace.
 • vytvoření vlastního vzdělávacího obsahu, který bude velmi atraktivní ať už z hlediska obsahu, formy včetně monetizovatelného aspektu.
 • některé další varianty.
EC LOGO essential college Doktorské studium Dr.

Studium trvá obvykle 2-3 roky a obsah se volí vždy na základě individualizovaného zaměření ve prospěch potřeb posluchače.

bba_sekce

Je toto studium pro vás?

undraw business deal re up4u essential college Doktorské studium Dr.

Máte zájem o vytvoření vlastního vzdělávacího modulu či cyklu, který bude skutečně prospěšný, atraktivní a komerčně zajímavý?

undraw meeting re i53h essential college Doktorské studium Dr.

Máte zájem o vybudování ve vaší organizaci systém autonomního učení se formou firemní akademie?

Přehled programu

Studium trvá obvykle 2-3 roky a obsah se volí vždy na základě individualizovaného zaměření v prospěch vašich potřeb.

Hlavními rozdíly mezi studiem DBA a Dr. jsou v tom, že:
· DBA studium je zaměřené na velmi hluboké praktikování managementu a leadershipu v organizaci ve prospěch její maximální prosperity.
· Dr. studium je zaměřené na vytvoření vlastního vzdělávacího obsahu, který bude aktivně podporovat organizaci či bude samostatně komerčně atraktivní.

bba_sekce

Jak studium probíhá?

01

Před vstupem do studia vás nejprve čeká komplexní poznání formou online dotazníku a pohovoru s diagnostikem. Díky výsledné zprávě jsme vám schopni říct, v jaké jste kondici osobnostně i kompetenčně, a na co byste se měli zaměřit a jak stylizovat vás rozvoj, tak aby přinesl optimální výsledky.

02

Před zahájením studia vás čeká úvodní setkání, které slouží k poznání studijního oddělení, studijního trenéra, lektora a celé studijní skupiny. Seznámíte se s celkovým průběhem studia a budete vpuštěni do e-learningu, který zajišťuje potřebnou teorii odkudkoliv a kdekoliv pro přípravu na výuku.

03

Fyzické setkání s lektorem na praktické výuce ve skupině probíhá jednou za měsíc, kde budete trénovat naučené znalosti a zlepšovat své kompetence.

04

Mezi skupinovými tréninkovými setkáními jste v kontaktu se studijním trenérem, který je pro vás podporou a průvodcem ve studiu. Zajišťuje nejen bezpečné prostředí pro uvědomění a praktikování naučených znalostí, ale i naslouchání a pomoc v osobním rozvoji, aby pro vás studium bylo co nejpřínosnější.

05

Na konci studia sepíšete závěrečnou práci, která je shrnutím vašeho příběhu s uvedením osobnostních a profesních změn, úspěchů i neúspěchů a shrnutím všeho, co jste se naučili za nové znalosti, dovednosti a jaké jste získali hodnotné zkušenosti. Sepsanou práci obhájíte, dále následuje rozhovor s vašimi lektory. Absolvujete-li, následuje promoce, a jako absolvent získáte diplom s profesním titulem Dr.

Moduly studia

Komplexní poznání

Jako uchazeči o studium vyplňujete v našem systému online dotazník, který odhalí vaši osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další charakteristiky. Náš diagnostik si s vámi následně sjedná buď osobní schůzku nebo online setkání, kde s Vámi probere výsledky diagnostiky. Pohovor trvá přibližně hodinu. Diagnostik poté setkání shrne v diagnostické zprávě, kterou vám zašle a na jejímž základě jste přijati/nepřijati do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

1. Sestavení konstruktu

Jedná se zpravidla o několika týdenní/měsíční práci, během které sestavujete pod vedením garanta všechny potřebné podklady pro schválení individualizovaného profesního doktorského studia;

 1. Co je cílem studia? Jaký smysl to má naplnit?
 2. Kdo je cílová skupina, jíž to má sloužit? Jak?
   1. Jak se cílová skupina vyznačuje? Chová? Co potřebuje?
 3. Jaké výsledky to má přinést? K čemu tyto výsledky budou prospěšné?
 4. Jaký bude mít studium průběh?
   1. Teoretický?
   2. Praktický?
 5. Jak bude v praxi ověřeno, že to probíhá/dopadlo v souladu s plánem?
 6. a mnoho dalších parametrů.

Sestavení konstruktu je klíčové pro budoucí úspěšný průběh, neboť profesní doktorské studium je velmi individualizované. Právě proto, že nemá obvyklý sylabus, je zapotřebí jej tímto způsobem postavit, pojmenovat a oživit.

2. Schválení konstruktu

Po schválení Konstruktu následuje plnění jednotlivých kroků až do úplného absolvování a poté promoce.

Kdo vás provede?

Vzděláváme napříč mnoha obory

undraw investing re bov7 essential college Doktorské studium Dr.

Strojírenská výroba

undraw agree 8 pb9 essential college Doktorské studium Dr.

Zemědělství

undraw factory dy 0 a essential college Doktorské studium Dr.

Těžký a lehký průmysl

undraw web devices re m8sc essential college Doktorské studium Dr.

IT

undraw online collaboration re bkpm essential college Doktorské studium Dr.

Konzultační firmy

undraw transfer money rywa essential college Doktorské studium Dr.

Finance, investice, energetika

undraw select house qbag essential college Doktorské studium Dr.

Realitní společnosti

Vzděláváme

Studovali u nás

Reference

Co o nás říkají naši studenti

Zajímá vás více informací o studijním programu?

Naši poradci pro vzdělání jsou tu pro vás! Vyplňte formulář a my se vám ozveme.