1. Komplexní poznání

Uchazeč o studium vyplňuje baterii testů a dotazníků, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další jeho charakteristiky. Vše probíhá online. Na základě vyplnění je spuštěn proces analýzy, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také psychologovi – tím se spouští druhá fáze. Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo online setkání. Pohovor trvá přibližně hodinu. Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

2. MÁM HODNOTU VLASTNÍ IDENTITY

Stručný obsah modulu

Poznáte, kým jste a začnete žít vědomý život.
Zcelíte si vlastní identitu.
Uvědomíte si, které role zastupujete a jak se v nich cítíte.
Budete se rozhodovat sami za sebe a poznáte své hodnoty.

Co si z modulu odnesete?

Odnesete si poznání sami sebe. To, kým jste a jak se cítíte. Nebudete žít život někoho jiného, ale ten váš. Budete vděční za to, kým jste a už si nebudete říkat, co si druzí o vás pomyslí. Přestanete se srovnávat. Naučíte se přijímat se takoví, jací skutečně jste. Naučíte se nesoudit, nebrat si věci osobně. Budete vědět, co od života chcete, kam směřujete a budete si umět užívat život v přítomnosti. Naučíte se také odpouštět; sobě i ostatním.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

3. DÍVÁM SE NA SVĚT OČIMA PSYCHOLOGA

Stručný obsah modulu

Navazuje na identitu, kdy už víte, kdo jste.
Naučíte se vést zdravou a konstruktivní komunikaci.
Poznáte zdravé a nezdravé vztahy a jak je upevňovat a ozdravovat.
Naučíte se komunikační techniky, abyste dokázali porozumět druhým.

Co si z modulu odnesete?

Jakmile budete mít zdravější a silnější vlastní identitu a budete vědět, kým jste, naučíte se, jak s druhými konstruktivně a nenásilně komunikovat. V komunikaci budete umět naslouchat druhému a poznávat ho bez předsudků a hodnocení. Díky komunikačním technikám budete oslovovat a pojmenovávat, jak se cítíte a co potřebujete v interakci s druhými. Postupně budete také schopni pomáhat druhým v tom, aby i oni sami komunikovali méně násilně.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem

4. VYTVÁŘÍM UŽ JEN ZDRAVÉ VZTAHY A PŘÁTELSTVÍ

Stručný obsah modulu

Poznáte principy zdravých vztahů bez toxicity.
Naučíte se, jak funguje zdravý vztah a jak o něj pečovat.
Naučíte se odhalovat nezdravé typy chování; nejprve u sebe a následně i u ostatních.
Poznáte, jak žít spokojený život tím, že jste prospěšní ostatním.

Co si z modulu odnesete?

Pomocí principů konstruktivní a nenásilné komunikace a pravidel fungování zdravého vztahu budete mít nejen funkční vztahy, které prosperují a baví vás, ale budete i ve spojení sami se sebou skrze role, které vás naplňují a obohacují. Naučíte se u sebe i u druhých vnímat, kdy se nechovají v souladu se sebou samými, ale spíše kopírují naučené vzorce chování například od rodičů. Naučíte se to zdravě pojmenovat a odbavit to konstruktivně pomocí technik transakční analýzy.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

5. UMÍM VYJEDNÁVAT A ARGUMENTOVAT

Stručný obsah modulu

Naučíte se jednat s kýmkoliv a získat vždy přesně to, co potřebujete.
Zvládnete typické argumentační výzvy.
Poznáte metody vyjednávání.
Ovládnete obranu proti manipulaci.

Co si z modulu odnesete?

Budete vědět, kdo je váš klient, jak ho oslovovat a získávat. Zaujmete klienta a budete v něm umět vzbudit vaši hodnotu, tedy to, kým pro něj jste vy sami či produkt/služba, který prodáváte. Budete umět tvořit dohody, budete zvládat vyjednávání, ovlivňování a přesvědčování. Budete si umět vytvořit strategii pro vyjednávání. Budete umět oslovovat nevyřčené otázky, pochybnosti či domněnky. Budete umět jednat pozičně i principiálně a uzavírat žádoucí dohody tak, jak jste vždy chtěli.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

6. MÁM VYTVOŘENOU OSOBNÍ ZNAČKU A JSEM MISTREM NETWORKINGU

Stručný obsah modulu

Ukážeme vám, jakým způsobem být mistři ve vytváření profesních a sociálních sítí ve smyslu osobního kontaktu s lidmi.
Naučíte se, kde a jak získávat kontakty a jak se připravit na networking.
Dozvíte se, jak si vybírat networking a networkingový klub a na jejich rozdíly.
Naučíte se prezentovat a zaujmout.

Co si z modulu odnesete?

Umění sebeprezentace a výtahové věty, které zaujmou druhé a popíšou vás i to, co děláte. Budete se orientovat v networkingových klubech a jak si vybrat ten pravý. Budete umět se připravit na networking, oblékat se na networking a získávat kontakty. Budete vědět, jak se získanými kontakty pracovat.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

7. UMÍM DĚLAT Z KLIENTŮ PŘÁTELE

Stručný obsah modulu

Naučíte se zajímat o klienta, vnímat klienta a být tam pro něj.
Poznáte kdy a jak vzbudit důvěru u klienta.
Naučíte se, jak pečovat a klienta a utvrzovat vztah.
Budete si umět říct o doporučení.
Vytvoříte si vlastní networkingovou skupinu.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem tohoto bloku je opravdové poznání klienta, vzbuzení důvěry a porozumění. Budete tak více empatičtí a sympatičtí, protože na tom se zakládá porozumění. Budete umět tvořit bezpečné prostředí pro klienta a jeho důvěra se tak bude prohlubovat. Celý obchod je tedy o vztahu, a o tom, že jste pro klienta dostatečná autorita. A nad tím vším je praktický dopad v podobě vytvořeného vlastního modelu networkingového setkávání ve prospěch vašich stávajíchc klientů.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

8. DISERTAČNÍ PRÁCE

Stručný obsah modulu

Díváte se na modulové práce s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Neopisujete skripta nebo knihy, píšete svůj vlastní život.
Disertační práce končí vaším aktuálním pohledem na celý průběh studia, kým jste byli a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem bude popis vašeho života během studia. Díky disertační práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď. Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během studia zažili.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

Kdy a kde začíná
studium

Scházíme se v Brně, ovšem můžeme se domluvit na individuálním dálkovém vzdělávání.

A

Psychologie obchodu, BBA IV.

leden 2022

Máte dotaz?