Manipulace je komunikační kompetence. Je to způsob, jak nejenom mluvit, ale chovat se a tvářit tak, že ovlivňujeme ostatní. Není vrozená. Může být vědomě naučená, anebo nevědomě odpozorovaná. To znamená, že třeba žijeme v nezdravé rodině, která se k nám chová způsobem, že nás učí, že lhát je způsob, jak přežít. Bereme pak lež jako prevenci před trestem. My pak do života (už ne s původní rodinou, ale s nově vytvořenými vztahy) jdeme se spoustou nezdravých vzorců. Nenarodili jsme se s nimi, ani jsme se je nenaučili vědomě. Pouze jsme je adoptovali. Nezdravá manipulace je aktivita směřující ostatní k tomu, abychom dosáhli svého cíle, zatímco ta zdravá je o směřování všech, abychom dosáhli skupinového cíle. Hranice mezi zdravou a nezdravou manipulací je v každém z nás. Čím silnější identita (osobnost) je, tím snáz si umíme vytyčit hranice. Čím slabší identitu máme, tím snáz necháváme druhé své hranice překročit. Většina lidí má problém vyjádřit, jak se doopravdy cítí, když se v rodinném nebo pracovním životě vyskytnou problémy. „Lidé se obávají, že jejich bolest bude nepochopena a zamítnuta, takže změní svá slova i činy a mohou dokonce manipulovat situace a lidi, aby dostali, co chtějí, aniž by museli mluvit upřímně.“ Nicméně, říkání pravdy je nejen psychicky osvobozující, je to také prospěšné pro vaše fyzické zdraví. „Když ukážeme naše pravé já, aby zářilo, léčíme se.“ Potlačování emocí a zlosti může vést ke stresu, který se pak může projevit nejen na duši, ale i na těle. Uvolnění napětí a vyhnutí se stresu je jen jednou z mnoha výhod říkání pravdy. Je nutné mít odvahu promluvit, riskovat nelibost toho druhého, nicméně když to zvládneme, fyzické a psychické výhody tohoto počínání jsou nekonečné.