Sebevědomí je schopnost objektivního a konstruktivně kritického zhodnocení sebe sama. Jedná se o přijetí svých dobrých a špatných stránek v aktuálním pojetí orientovaném na přítomnost. Nedostatek sebevědomí zažil každý z nás. Je to naprosto normální součást lidského života. Potíž ovšem nastává v okamžiku, kdy se z toho stane dlouhodobý problém. V tom případě může nízké sebevědomí mít výrazný efekt jak na náš každodenní život, tak i na naše mentální zdraví. Naše sebevědomí je ovlivňováno už v dětství a raném dospívání, protože se z velké části tvoří na základě autorit, které v našem životě máme (rodiče, učitelé, trenéři…). Slýcháme ze všech stran názory druhých na to, jací jsme nebo jací bychom měli být a čím častěji nám bylo předhazováno to negativní, tím snadněji se tyto informace stávaly živnou půdou pro hlas našeho vnitřního kritika. A naše sebevědomí tím samozřejmě trpí. Sebevědomí je výsledkem zvládnutí životních etap. Mnoho z nás si ani neuvědomuje, že sebeláska je vztah, o který musíme pečovat. Stejně jako vztah s jinými lidmi, na kterých nám záleží. Často se tak setkáváme s lidmi, kteří do mileneckého vztahu vstupují s nízkým sebevědomím a očekávají, že jim partner/ka sebelásku vynahradí. Je to podobné jako s hubnutím, všichni zhruba víme, co je zdravé, co bychom měli konzumovat, avšak málokdo již převádí tyto znalosti do praxe. Proto vězte, že pracovat na sobě samém je vaše práce a nikdo ji za vás bohužel neudělá. A o tom je celé sebevědomí. Ve vytrvalosti, schopnosti poučit se z neúspěchu a jít vstříc dalšímu pokusu, s vědomím toho, že jste schopni unést neúspěch a jít navzdory němu dál, směrem k růstu vaší osobnosti. Až vás příště bude čekat výstup z komfortní zóny, jděte do něj. Berte jej jako příležitost k dobrodružství, k něčemu novému, jinému. Věřte, že po pár pokusech vám kdysi obtížná a nepříjemná činnost bude připadat jako zábava. Pak dokonce zapomenete na jakékoliv sebevědomí, jelikož v situaci budete natolik přirození, že se stane integrální součástí vás samotných. Budete to vy, ne vaše minulé já, které dbá na to, aby bylo „zrovna teď“ sebevědomé.