1. Komplexní poznání

Uchazeč o studium vyplňuje baterii testů a dotazníků, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další jeho charakteristiky. Vše probíhá online. Na základě vyplnění je spuštěn proces analýzy, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také psychologovi – tím se spouští druhá fáze. Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo online setkání. Pohovor trvá přibližně hodinu. Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

2. Sestavení konstruktu

Jedná se zpravidla o několika týdenní/měsíční práci, během které posluchač sestavuje pod vedením garanta všechny potřebné podklady pro schválení individualizovaného profesního doktorského studia;

 1. Co je cílem studia? Jaký smysl to má naplnit?
 2. Kdo je cílová skupina, jíž to má sloužit? Jak?
   1. Jak se cílová skupina vyznačuje? Chová? Co potřebuje?
 3. Jaké výsledky to má přinést? K čemu tyto výsledky budou prospěšné?
 4. Jaký bude mít studium průběh?
   1. Teoretický?
   2. Praktický?
 5. Jak bude v praxi ověřeno, že to probíhá/dopadlo v souladu s plánem?
 6. a mnoho dalších parametrů.

Sestavení konstruktu je klíčové pro budoucí úspěšný průběh, neboť profesní doktorské studium je velmi individualizované. Právě proto, že nemá obvyklý sylabus, je zapotřebí jej tímto způsobem postavit, pojmenovat a oživit.

3. Schválení konstruktu

Po schválení Konstruktu následuje plnění jednotlivých kroků až do úplného absolvování a poté promoce.

Kdy a kde začíná
studium

Scházíme se v Brně, ovšem můžeme se domluvit na individuálním dálkovém vzdělávání.

A

Doktorské studium, Dr.

Další skupina začíná v roce 2022

Máte dotaz?