1. Komplexní poznání

Uchazeč o studium vyplňuje baterii testů a dotazníků, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další jeho charakteristiky. Vše probíhá online. Na základě vyplnění je spuštěn proces analýzy, kdy v první fázi testy vyhodnocuje zkušený a školený diagnostik/psycholog, který výsledky testů shrne v diagnostické zprávě, která je zasílána uchazeči a také psychologovi – tím se spouští druhá fáze. Psycholog si sjedná s uchazečem buď osobní schůzku nebo online setkání. Pohovor trvá přibližně hodinu. Psycholog poté setkání shrne v psychologické zprávě, která je zaslána uchazeči a na jejímž základě je uchazeč přijat/nepřijat do studia.

Proč každého účastníka poznáváme?

Záleží nám na každém posluchači, který vstoupí do studia a respektujeme jeho individualitu. Vždy je zřejmé, co se má každý člověk naučit, chce-li být mistrem ve svém oboru. Co je však důležitější, je způsob, jak ke každému přistoupit, aby si skutečně odnesl maximum, dávalo mu to smysl a bavilo ho to. A tak se i stane.

2. Anatomie Komunikace

Stručný obsah modulu

Naučíte se účinně mlčet a mluvíte tehdy, kdy to bude skutečně žádoucí a prospěšné.
Naučíte se pracovat se svými emocemi tak, abyste se je naučili rozpoznávat a z každé vždy vytěžili vše podstatné.
Budete zvládat uzdravovat mezilidské vztahy a vytvářet už jen takové ve kterých není toxicita.
Naučíte se pracovat se svým egem, aby vám sloužilo a nevládlo.
Budete umět komunikovat konstruktivně a nenásilně v jakékoliv, sebevypjatější situaci.

Co si z modulu odnesete?

Hlavním výstupem je pochopit na jakých principech funguje člověk sám, aby si mohl všímat i toho, jak to mají lidé v jeho okolí. Celý modul je založený na velmi intenzivním trénování při skupinových setkáních, aby byl každý účastník na reálné praktikování maximálně připraven.

Detailní informace

Délka trvání: 4 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

3. Pozitivní psychologie v řízení organizace

Stručný obsah modulu

Naučíte se chápat roli manažera v kompletním rozsahu, umět ji používat a nastavit v organizaci jak statický, tak i dynamický systém řízení.
Naučíte se, jak lidé myslí v souvislosti se vztahem k zodpovědnosti, času a penězům a začnete toho naplno využívat jejich správným přijímáním, etablováním a rozvojem.
Poznáte, co to je, když vaše organizace či její část začne skutečně fungovat na nastavených, oživených a zdravých principech managementu.

Co si z modulu odnesete?

Svoboda a zodpovědnost jdou ruku v ruce a mohou fungovat jedině tehdy, jsou-li nastavena pravidla, která všichni znají, chápou jejich význam a rádi je dodržují. V tomto modulu nastavíte zodpovědnosti, kodifikujete výsledky, kterých mají lidé dosahovat a zapříčiníte, aby se tak skutečně stalo a vy jste se mohli v dalších částech studia vrhnout do budování svobodné firemní kultury.

Detailní informace

Délka trvání: 6 měsíců
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

4. Strategické lovení talentů

Stručný obsah modulu
Nudné inzeráty, nekvalitní uchazeči o práci a ztracené hodiny na pohovorech budou od teď už minulostí.
Budete schopni poznat osobnost jakéhokoliv člověka.
Budete umět zjistit, co očekávat od člověka dříve, než ho ve firmě angažujete a začnete mu platit.

Co si z modulu odnesete?

Modul Strategické lovení talentů se s modulem Pozitivní psychologie v řízení vzájemně prolínají a pro úspěšné zvládnutí tohoto modulu je klíčové kvalitní propraktikování předchozího modulu. Budete mít jasno, kdo je člověk, kterého hledáte v souvislosti s pracovní rolí, kterou chcete obsadit. Budete přesně cílit na místa, kde se vyskytuje a pochopíte, že přitahování talentů do organizace je hlavně o personálním marketingu a o tom, že to je obchodní vyjednávání v pravém slova smyslu. Dále budete umět sestavit precizní adaptační plán, aby etablování každého nového člověka probíhalo optimálně.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

5. Vyjednávání a ovlivňování

Stručný obsah modulu
Poznáte, že vyjednávání je součástí jakékoliv mezilidské interakce, na jejímž konci má být dohoda.
Pochopíte, jak protistrana vnímá, cítí se a myslí na základě jejích reakcí a naučíte se s tím pracovat tak, abyste získali vždy přesně to, co potřebujete.
Přestanete argumentovat a začnete účinným způsobem ovlivňovat.
Rozpoznáte a ovládnete obranu proti každé manipulaci.

Co si z modulu odnesete?

Modul Anatomie komunikace se s modulem Vyjednávání a ovlivňování vzájemně prolínají a pro úspěšné zvládnutí tohoto modulu je klíčové kvalitní propraktikování předchozího modulu. Tyto moduly se smysluplně skládají do mozaiky jednotlivých metod vyjednávání, ovlivňování a přesvědčování, které si při tréninku vyzkoušíte, abyste si jej v praxi následně osvojili.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

6. Interní leadership trénink

Stručný obsah modulu

Zaměříte se na rozvoj lidí a jejich vedení pomocí leadershipu.
Naučíte se a odpraktikujete koučovací techniky.
Začnete zažívat na vlastní kůži jakou sílu a účinnost má používání principů leadershipu ve vaší organizaci.

Co si z modulu odnesete?

Stanete se skutečným leaderem, který na rozvoj organizaci dá úplně nový význam a rychlost. Postupně více a více budete vnímat rozvíjející se výsledky jak vás, tak vašich lidí, což vám uvolní ruce od přetížení operativou a vy se konečně budete moci soustředit na promyšlení taktiky a strategie.

Detailní informace

Délka trvání: 3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

7. Řízení procesu změn

Stručný obsah modulu

Naučíte se provádět změny řádně, správně a včas.
Seznámíte se a odpraktikujete nejvýznamnější techniky pro systémové uchopení procesů změn.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem tohoto modulu bude alespoň jedna řádně a správně provedená změna, včetně toho, že lidé ve vaší organizaci budou pro následující změny otevřenější. Dále si také zažijete, co to znamená začít organizaci rozvíjet i v oblasti, kdy se organizace sama stane učící se z aktuálně probíhajících změn.

Detailní informace

Délka trvání: 1 měsíc
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: modulová práce z praktikování v českém jazyce

8. DISERTAČNÍ PRÁCE

Stručný obsah modulu

Díváte se na modulové práce s odstupem a sledujete, co jste se naučili a co vám to dalo.
Neopisujete skripta nebo knihy, píšete svůj vlastní život.
Disertační práce končí vaším aktuálním pohledem na celý průběh studia, kým jste byli a kým jste dnes.

Co si z modulu odnesete?

Výstupem bude popis vašeho života během studia. Díky disertační práci popíšete váš vlastní příběh a vaši vlastní cestu. Uvidíte, kde jste byli a kde jste teď. Zachytíte všechna vaše uvědomění, prožitky a zážitky, které jste během studia zažili.

Detailní informace

Délka trvání: 2-3 měsíce
Průběh: praktické příklady zaznamenány v dílčích úkolech a probírány se studijním trenérem
Zakončení: Disertační práce z praktikování v českém jazyce

Kdy a kde začíná
studium

Scházíme se v Brně, ovšem můžeme se domluvit na individuálním dálkovém vzdělávání.

A

Management & Leadership, MBA XXVII.

leden 2022

Máte dotaz?