Agresivita a nadměrná aktivita jsou dalším možným ukazatelem stresové reakce. Agrese je reakcí na stresovou situaci, strach, podráždění a je následkem zvýšené funkce nervového systému. Obvykle jsou tyto reakce provázeny ztrátou orientace v čase a místě. Organismus reaguje jako by byl v přímém ohrožení, tedy zrychluje se dech a tep, třes těla a sucho v ústech. V některých případech také zimnice či nevolnost a zvracení. Pokud jste četli pozorně, možná už jste si všimli, že jsou to velmi podobně symptomy jako projevy u psychické úzkosti. Mohou být z tohoto důvodu mylně klasifikovány jako úzkost a podceňovány. Agresi poznáme podle jasné viditelnosti a následků jejích projevů. Může být zaměřená navenek, na ostatní lidi a věci nebo dovnitř na sebe sama. Dále ji lze chápat jako agresi verbální, která se projevuje pouze slovně a má za úkol ublížit na psychické bázi (ponižování) a ovlivnit emoce cílové osoby agrese. Sem je možné zařadit posměšné poznámky a pokořující přezdívky, kritizování a výtky, drsné žerty a nadávky směřované k oběti agresivního chování. Důležitá je také forma, jakou jsou tyto věci podávány, např. to, jestli jsou pronášeny pohrdavým a nepřátelským tónem. Oběť trpí příkazy a posměšky od ostatních, či se podřizuje příkazům a nátlaku. Oběť ztrácí chuť k jídlu, je roztěkaná nebo má neklidný spánek. Zažívá pocity smutku a nechce se svěřit, co ji trápí. Umět tak pohotově zareagovat ve chvílích, kdy se dostáváme do nepříjemné situace, to by možná vyřešilo celou otázku slovní sebeobrany. Představte si svůj vlastní hrad. Je spíše z kamene nebo ze dřeva? Váš hrad jste totiž vy samotní. To, jak má pevné základy, rozhoduje o jeho nedobytnosti. Materiál, ze kterého je postavený evidentně ovlivní jeho výdrž. Pouze vy rozhodujete. Buď se váš protivník ujistí v nedobytnosti vašeho panství, nebo se bude vracet s promyšlenou taktikou, a dříve nebo později váš hrad (vás) zdolá.