Proces myšlení je nejdokonalejší mentální schopnost, která nám umožní poznávání a pochopení vztahů, interpretaci událostí, vytvářet a používat představy a pojmy i k abstraktnímu vyjádření a kreativitě. Nutno napsat, že z psychologického hlediska je možné předpokládat zdravé použití myšlení v souvislosti s kompetencí být sám sebou. Představte si tedy skutečnost, že jste opravdu sami sebou, jste v autentickém spojení se svým já a není nic, co by vás z tohoto stavu vytrhávalo. Žádné obavy, žádná pýcha, stud, zmatek či jiné emoční stavy. Také vás neovlivňuje potřeba někoho napodobit, někomu se zavděčit, někomu se vyrovnat. Prostě jste jen sami sebou, z hlediska emocí právě cítíte racionalitu. Právě v tuto chvíli je možné zcela oprávněně věřit, že se to podaří. V opačné situaci je to sázka do loterie. Ne proto, že by se to nemuselo podařit. Hlavně proto, že pokud se to nepodaří, těžko z toho budete mít jinou zkušenost, než jen víru a formulaci „Příště to udělám bez ovlivnění.“ Myšlení je složité a je spojené s neuronální sítí mozkové kůry. Tak jako u každého procesu i zde se mohou objevovat psychické poruchy. Mozek každého se vždy zcela přirozeně snaží najít vysvětlení určité situace. Nemá-li z čeho vycházet, začíná pracovat se souborem zcela nesouvisejících informací a indicií. Postupně se v naší hlavě vytvářejí úplné teorie. Najednou nám vše do sebe zapadá jako jednotlivé dílky z lega. Mnohdy bez ohledu na to, jaká je realita. Myšlenkám, které nabývají podobu paranoidní, mohou podlehnout i velice inteligentní lidé. Zkrátka mohou napadnout každého z nás, ať už jsme řadový zaměstnanec, manažer, finanční ředitel či akcionář. Stačí několik hodin nebo dní a z útržků hypotéz se brzy může stát vlastní virtuální realita. Cvičně si můžete připustit, že zkonstruované hypotézy jsou pravdivé. Pak se pokuste najít to nejlepší možné řešení dané situace. Pracovní kolektiv je náchylný na veškeré pomluvy, komploty a nedorozumění. Proto se někdy může potvrdit, že hypotézy, které si mozek nejdříve vybájil, jsou opravdu pravdivě. V takovém případě vyhrává ten, kdo je schopen zůstat nad věcí.