Mistrovství v komunikaci, MSc.

Studium Mistrovství v komunikaci Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňuje essential college, spočívá v tom, že kombinuje online vzdělávání a komunitní rozvoj s osobním setkáváním v tréninkové skupině a také individuální setkávání se studijním trenérem. Zastáváme...
Detail studia – Psychologie obchodu, BBA

Detail studia – Psychologie obchodu, BBA

1. Komplexní poznání Uchazeč o studium vyplňuje baterii testů a dotazníků, které odhalí jeho osobnost, motivaci ke studiu, psychickou kondici, kompetentnost a další jeho charakteristiky. Vše probíhá online. Na základě vyplnění je spuštěn proces analýzy, kdy v první...
Psychologie obchodu, BBA

Psychologie obchodu, BBA

Studium Psychologie obchodu Revoluce ve vzdělávání, kterou zapříčiňuje essential college, spočívá v tom, že kombinuje online vzdělávání a komunitní rozvoj s osobním setkáváním v tréninkové skupině a také individuální setkávání se studijním trenérem. Zastáváme názor,...